clanak False

Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade

01.01.2022.
Sjedište: Zagreb, Ilica 25/I
Tel: 616-6074, 610-0519
Faks: 610-0503
E-mail: obrazovanje@zagreb.hr

PROČELNICA: Tatjana Dalić, dipl.politologinja, privremeno, od 1. siječnja 2022., obavlja poslove i zadatke pročelnice do imenovanja pročelnika/pročelnice na temelju javnog natječaja, a najdulje 6 mjeseci.

POMOĆNIK PROČELNICE:
Milan Pavelić
Tel:460-3237, faks:460-3242
E-mail: milan.pavelic@zagreb.hr

Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade obavlja poslove koji se odnose na: predškolski odgoj i obrazovanje, djelatnost dadilje, odgoj i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi, visoko obrazovanje, sport i tehničku kulturu, mlade, neformalno obrazovanje, obrazovanje odraslih, osiguravanje sredstava za financiranje u pojedinim djelatnostima, program javnih potreba u sportu, izradu, praćenje i provedbu programa za mlade, upravni nadzor i nadzor nad zakonitošću rada i općih akata u pojedinim područjima te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.
 
Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade 1.1.2022. preuzima sve poslove Gradskog ureda za sport i mlade.

Radno vrijeme: početak između 7,30 i 8,30 i završetak između 15,30 i 16,30 sati, a utorkom i četvrtkom završetak u 18,00 sati.
Primanje stranaka: ponedjeljak, srijeda i petak od 8,00 do 15,30 a utorkom i četvrtkom od 8,00 do 18,00 sati.