clanak False

Gradski ured za katastar i geodetske poslove

21.01.2022.
Sjedište: Zagreb, Ulica grada Vukovara 58a
tel. 01 610 0777 
E-mail: katastar@zagreb.hr

PROČELNICA: Jasna Jezerčić Cvitković, dipl. ing. geodezije, soba 320/III

Tel: 610-0832, 610-0830
E-mail: jasna.jezercic-cvitkovic@zagreb.hr

POMOĆNIK PROČELNIKA ZA PRAVNE POSLOVE: Boris Šikić, dipl. iur., soba 323/III
Tel: 610-0829
E-mail: boris.sikic@zagreb.hr

POMOĆNICA PROČELNIKA ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE: Svjetlana Sredić-Krnic, dipl. ing. geodezije, soba 324/III
Tel: 610-0834
E-mail: svjetlana.sredic-krnic@zagreb.hr


Gradski ured za katastar i geodetske poslove obavlja poslove koji se odnose na: osnivanje, vođenje i održavanje katastra nekretnina, katastra zemljišta, katastra infrastrukture, registra zgrada i registra prostornih jedinica, provođenje nadzora nad obavljanjem poslova u okviru katastarskih izmjera i tehničkih reambulacija, pregled i potvrđivanje geodetskih elaborata, reviziju i održavanje stalnih geodetskih točaka i izdavanje podataka o njima, izdavanje podataka i javnih isprava državne izmjere, katastra nekretnina i katastra zemljišta, katastra infrastrukture, registra zgrada i registra prostornih jedinica, određivanje kućnih brojeva, pružanje geodetskih usluga koje se odnose na obavljanje geodetskih poslova vezanih za promjenu načina uporabe zemljišta, identifikaciju u postupcima rješavanja imovinskopravnih odnosa za tijela državne uprave bez terenskog očevida i obradu službenih podataka za tijela državne uprave i Grada Zagreba, rješavanje upravnih stvari u prvostupanjskom postupku, prikupljanje i obradu svih podataka i izvještavanje Središnjeg ureda Državne geodetske uprave te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Radno vrijeme: početak između 7,30 i 8,30 i završetak između 15,30 i 16,30 sati, a službe koje primaju stranke utorkom i četvrtkom završavaju u 18,00 sati.
Primanje stranaka: U Odjelu za katastar zemljišta i nekretnina, Odjelu za pravne i opće poslove i Odjelu za geodetsko - katastarsku  izmjeru stranke se primaju ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8,00 do 15,30 a utorkom i četvrtkom od 8,00 do 18,00 sati


Saznajte više: GRAĐANI ONLINE.