lista bez dat + 47951

Novosti u ZgForumu

Edukacija djelatnika gradske uprave Grada Zagreba - „Priprema projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova EU“

U Zg Forumu održana edukacija djelatnika Gradske uprave Grada Zagreba „Priprema projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova EU“.