HR EN

Gradonačelnik odgovara

Facebook Twitter YouTube Blogger

OBAVIJEST: Pravo na besplatni prijevoz učenika i studenata

 

Odlukom o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba 10/12) utvrđeno je, između ostalih prava, i pravo na besplatnu godišnju ili mjesečnu pokaznu kartu ZET-a za učenike i studente.

Članak 37. Odluke glasi: 

„Pravo na besplatnu godišnju ili mjesečnu pokaznu kartu ZET-a ako to pravo ne ostvaruju po drugoj osnovi, imaju učenici i studenti čiji su ukupni mjesečni prihodi po članu kućanstva jednaki ili manji od 2.000,00 kuna.
Korisnike prava iz stavka 1. ovog članka, na njihov zahtjev, utvrđuje gradsko upravno tijelo nadležno za obrazovanje, na temelju dokaza potrebnih za ostvarivanje prava (potvrda porezne uprave o visini dohotka i o imovnom stanju, potvrde o redovitom školovanju, potvrde o statusu redovitog studenta, odnosno apsolventa sa studentskim pravima, odnosno po potrebi i drugih dokaza).“ 

Sukladno odredbi članka 3. stavka 1. Odluke pravo na besplatnu godišnju ili mjesečnu pokaznu kartu ZET-a ostvaruju državljani Republike Hrvatske s prebivalištem u Gradu Zagrebu i azilanti s boravištem u Gradu Zagrebu, kojima je odobren azil sukladno Zakonu o azilu. 

ZAHTJEVI ZA OSTVARIVANJE PRAVA PODNOSE SE NA OBRASCIMA (Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na besplatnu pokaznu kartu  i Obrazac izjave o članovima kućanstva) KOJI SU DOSTUPNI U SVIM PISARNICAMA PODRUČNIH UREDA GRADSKE UPRAVE I NA WEB-STRANICI GRADA ZAGREBA  i

Zahtjevi se mogu predavati u područnim uredima tijekom svakog radnog dana (od ponedjeljka do petka) od 8:30 do 15:30 sati:
- Centar - Ilica 25
- Črnomerec - Trg Francuske Republike 15
- Dubrava - Dubrava 49
- Maksimir - Petrova 116
- Medveščak - Draškovićeva 15
- Novi Zagreb - Avenija Dubrovnik 12
- Peščenica - Zapoljska 1
- Sesvete - Trg Dragutina Domjanića 4, Sesvete
- Susedgrad - Sigetje 2
- Trešnjevka - Park Stara Trešnjevka 2
- Trnje - Ulica grada Vukovara 56a 

NEPOTPUNI ZAHTJEVI NEĆE SE RAZMATRATI. 
POPIS ODOBRENIH ZAHTJEVA BIT ĆE OBJAVLJEN  NA OGLASNIM PLOČAMA GRADSKE UPRAVE I DOSTAVLJEN ZET-U.

OBRASCI: