clanak False

Najčešća pitanja i odgovori

04.10.2022.
NAJČEŠĆA PITANJA I ODGOVORI
  
Koje sve stipendije dodjeljuje Grad Zagreb?
Grad Zagreb dodjeljuje sljedeće stipendije:
- Stipendiju Grada Zagreba za učenike i studente koji se obrazuju za deficitarna zanimanja,
- Stipendiju Grada Zagreba za učenike i studente na temelju socioekonomskog statusa,
- Stipendiju Grada Zagreba za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine,
- Stipendiju Grada Zagreba za učenike i studente s invaliditetom i
- Stipendiju Grada Zagreba za učenike i studente za izvrsnost.
 
Kako se dodjeljuju stipendije?
Stipendije se dodjeljuju preko natječaja.
 
Tko se može prijaviti na natječaje?
Na natječaje se mogu prijaviti učenici srednjih škola u Gradu Zagrebu i redovni studenti visokih učilišta u Gradu Zagrebu.
 
Kada se raspisuju natječaji?
Natječaji za dodjelu stipendija učenicima i studentima koji su prvi put upisali prvu godinu studija raspisuju se tijekom rujna, a za studente ostalih godina, tijekom listopada svake godine.
 
Gdje se objavljuju natječaji?
 Natječaji se objavljuju na internetskoj stranici Grada Zagreba www.zagreb.hr
 
 
Za koje vrijeme se dodjeljuje Stipendija Grada Zagreba?
Stipendije Grada Zagreba dodjeljuju za tekuću školsku ili akademsku godinu na deset mjeseci, odnosno pet mjeseci ako u tom roku prema nastavnom planu škole ili studijskom programu za koji je Stipendija odobrena, završava nastavni plan korisnika Stipendije.
 

 
Može li korisnik Stipendije Grada Zagreba biti oslobođen obveze vraćanja Stipendije?
U opravdanim slučajevima koje procjenjuje Povjerenstvo, Gradonačelnik može, na prijedlog Povjerenstva, korisnika Stipendije osloboditi obveze vraćanja Stipendije ili mu obvezu vraćanja Stipendije odgoditi na određeno vrijeme.
 
Gdje se mogu dobiti dodatne informacije o stipendijama?
Informacije se mogu dobiti u Gradskom uredu za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, za:
  • Stipendiju Grada Zagreba za deficitarna zanimanja na telefon broj: 6166 041, Nova cesta 1,
  • Stipendiju Grada Zagreba za učenike i studente na temelju socioekonomskog statusa na telefon broj: 6166 368, Nova cesta 1,
  • Stipendiju Grada Zagreba za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine na telefon broj: 6166 056, Nova cesta 1,
  • Stipendiju Grada Zagreba za učenike i studente s invaliditetom na telefon broj: 6101 236, Trg Stjepana Radića 1,
  • Stipendiju Grada Zagreba za učenike i studente za izvrsnost, na telefon broj: 6166 342, Nova cesta 1.