clanak False

Najčešća pitanja i odgovori

29.09.2023.
NAJČEŠĆA PITANJA I ODGOVORI

Izrazi koji se koriste, a imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski rod. 
  
Koje sve stipendije dodjeljuje Grad Zagreb? 
Grad Zagreb dodjeljuje sljedeće stipendije: 
- Stipendiju Grada Zagreba za deficitarna zanimanja, 
- Stipendiju Grada Zagreba za učenike i studente na temelju socioekonomskog statusa, 
- Stipendiju Grada Zagreba za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine, 
- Stipendiju Grada Zagreba za učenike i studente s invaliditetom i 
- Stipendiju Grada Zagreba za učenike i studente za izvrsnost. 
  
Kako se dodjeljuju stipendije? 
Stipendije se dodjeljuju na temelju provedenoga natječaja u kojem se propisuje način dokazivanja ispunjavanja uvjeta. 
   
Kada se raspisuju natječaji? 
Natječaji za dodjelu stipendija učenicima i studentima koji su prvi put upisali prvu godinu studija raspisuju se tijekom rujna, a za studente ostalih godina tijekom listopada svake godine. 
  
Gdje se objavljuju natječaji? 
Natječaji se objavljuju na službenoj internetskoj stranici Grada Zagreba www.zagreb.hr 
 
Koji je rok za podnošenje prijava? 
Prijave na natječaj za dodjelu stipendija Grada Zagreba podnose se od prvog dana natječaja do zadnjeg dana natječaja koji su popisanim tekstom natječaja. Izvan ovog vremena neće se biti moguće se prijaviti. 
 
Na koji se način kandidati mogu prijaviti na natječaj? 
Kandidati na natječaj mogu podnijeti prijavu isključivo u elektroničkom obliku putem aplikacije e-Stipendije na internetskoj stranici Grada Zagreba na kojoj se nalaze sve eUsluge putem linka: (https://e-pisarnica.zagreb.hr/ePisarnica/#/
Nakon ulaska u aplikaciju eStipendije sustav Vas preusmjerava na Nacionalani identifikacijski i autentifikacijski sustav (NIAS) gdje vam se nudi lista prihvaćenih vjerodajnica kojima je moguće utvrđivanje vašeg elektroničkog identiteta. Odabirom i unosom podataka vjerodajnice, Nias utvrđuje vaš elektronički identitet i korištenje usluge može početi.
Za elektroničku predaju prijave neophodno je posjedovati:
- NIAS dostupne vjerodajnice za prijavu u sustav (vjerodajnica služi kao sredstvo prijave na elektroničku uslugu),
- adresu elektroničke pošte (e-mail) ili/i osobni korisnički pretinac u sustavu e-Građani. 
U slučaju da imate pitanja i poteškoće vezane uz prijavu na NIAS sustav obratite se službi za korisnike na mail: pomoc@e-gradjani.gov.hr 
 
Gdje se može naći obrazac prijave na natječaj?  
Online obrasci za prijavu na natječaj za svih pet vrsta Stipendija Grada Zagreba za školsku/akademsku 2023./2024. dostupni su u sustavu e-Stipendije putem linka: https://e-pisarnica.zagreb.hr/ePisarnica/#/ 
 
Podnošenje prijava 
Za prijavu na natječaj obvezno je upisati sve podatke u elektroničkom obrascu te priloge prije završavanja obrasca učitati (uploadati) klikom na gumb za učitavanje.
Punoljetan učenik i student samostalno podnosi prijavu, a za maloljetne učenike zakonski zastupnik.
Bez ispunjavanja svih traženih podataka nećete moći spremiti podatke u dijelu obrasca koji trenutačno ispunjavate niti završiti obrazac (prilikom pokušaja završavanja obrasca javljat će Vam se poruke upozorenja).
Prijava završava pritiskom na „Predaj prijavu“. Obrazac će zajedno s učitanim prilozima automatski biti zaprimljen u pisarnici Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom te će nakon obrade kandidatu putem e-pošte (ili osobnog korisničkog pretinca u sustavu e-Građani) biti dostavljena obavijest o zaprimanju prijave. Uz elektronički obrazac prilaže se PDF inačica završenoga obrasca s prijamnim štambiljem te naznakom klase, urudžbenoga broja i datuma primitka u Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom i PIN-om. 
Kao datum podnošenja prijave uzimat će se datum elektroničkog zaprimanja prijave u pisarnici. 
U slučaju problema pri registraciji u sustav i tehničkih poteškoća prilikom ispunjavanja i podnošenja e-prijava kandidati se isključivo mogu obratiti tehničkoj podršci na e-mail adresu: centrix@zagreb.hr
 
Može li se na natječaj podnijeti prijava u fizičkom obliku? 
Prijava na natječaj ne može se podnijeti u fizičkom obliku već isključivo u elektroničkom obliku putem eStipendije aplikacije. 
Prijave poslane poštom ili osobno u papirnatom obliku ili elektroničkom poštom (e-mailom) neće se uzimati u obzir.
  
Gdje se nalaze korisničke upute?
Na sljedećim poveznicama možete pronaći korisničke upute za predaju prijava putem aplikacije eStipendije
Korisničke upute za studente ostalih godina studija
Korisničke upute za studente I. godine studija
Korisničke upute za učenike
 
Može li se prijava dopunjavati, ako je nešto zaboravljeno prilikom slanja prijave? 
Prijavu na natječaj kandidat može samoinicijativno dopuniti do zadnjeg dana natječaja odnosno do isteka krajnjeg roka za prijavu, na isti način kao što je podnio prijavu na natječaj. 
Ako Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom utvrdi da prijavi na natječaj nedostaje neki dokaz o ispunjavanju uvjeta za sudjelovanje na natječaju, pozvat će kandidata putem elektroničke pošte, da u roku od 8 dana od primitka poziva, dopuni dokumentaciju. Molimo, redovito provjeravajte svoju elektroničku poštu.
 
Kako se može dopuniti prijava na natječaje? 
Dopuna dokumentacije moguća je isključivo putem sustava eStipendije. Dopuna poslana u papirnatom obliku ili putem elektroničke pošte neće biti važeća. 
 
Podnio/ijela sam e-prijavu na natječaj, ali sam naknadno uočio/la da sam napravio/la neke pogreške?    
U slučaju da je podnositelj zaboravio učitati dokaz ili prilog digitalnoj prijavi, tada će trebati, pomoću klase i PIN-a kreirati dopunu na natječaje „Dopuna prijave na natječaj za dodjelu stipendije Grada Zagreba“ u sklopu pojedine vrste stipendije. 
 
Što ako su podaci kandidata, koji je u statusu studenta, preuzeti iz službenih evidencija u aplikaciji netočni ili ih nema? 
 
Podatke o studiju (ECTS bodovi, mirovanje, godina studija, godina upisa u studiji i ostalo) može izmijeniti isključivo matično visoko učilište kojemu se potrebno obratiti u tom slučaju odnosno referadi. 
Podatke o radnopravnom statusu studenta može izmijeniti isključivo nadležna ustanova odnosno Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO). Ukoliko Vam sustav ne dozvoljava prijavu u sekciji o radnopravnom statusu studenta potrebno se obratiti službi HZMO-u i ažurirati podatke. Nakon što dobijete uvid da su podaci ažurirani i time ispunjavate uvjete propisane Odlukom ponovno pristupite online ispunjavanju.
Podatke koji se automatski preuzimaju iz službenih evidencija tijela državne uprave Grad Zagreb ne može ispraviti.
 
Tko se može prijaviti na natječaj? 
Pravo sudjelovanja na natječaj za dodjelu Stipendije Grada Zagreba za deficitarna zanimanja imaju kandidati koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
 
A) UČENICI 
- da su državljani Republike Hrvatske; 
- da su redoviti učenici srednje škole u Gradu Zagrebu, a imaju prijavljeno prebivalište na području Republike Hrvatske; 
- da su redoviti učenici srednje škole u Zagrebačkoj županiji, a imaju prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu; 
- da su završili završni razred osnovne škole i prethodne razrede srednje škole s ukupnim prosjekom ocjena najmanje 3,0; 
- da nisu, osim iz opravdanih razloga, ponavljali razred u srednjoj školi. 
B) STUDENTI 
- da su državljani Republike Hrvatske; 
- da su redoviti studenti sveučilišnih ili stručnih prijediplomskih i diplomskih studija, sveučilišnih integriranih studija ili stručnih kratkih studija u Gradu Zagrebu ili na nekoj sastavnici Sveučilišta u Zagrebu, a imaju prijavljeno prebivalište na području Republike Hrvatske; 
- za studente prve godine, da su iz obveznih predmeta na državnoj maturi ostvarili ukupan prosjek ocjena najmanje 4,0; 
- za studente koji su u prethodnoj akademskoj godini bili upisani na taj studij ili, ako se radi o diplomskom studiju, na neki od prijediplomskih studija (u daljnjem tekstu: studenti ostalih godina), da su, osim iz opravdanih razloga, u prethodnoj akademskoj godini ostvarili najmanje 40 ECTS bodova s ukupnim prosjekom ocjena najmanje 3,5; 
- za studente koji su u prethodnoj akademskoj godini upisali mirovanje studija, odnosno nisu neposredno nakon završenoga prijediplomskih studija upisali diplomski studij, da su, osim iz opravdanih razloga, ostvarili najmanje 40 ECTS bodova s ukupnim prosjekom ocjena najmanje 3,5 u godini koja je prethodila godini upisanog mirovanja studentskih obveza, odnosno u posljednjoj godini u kojoj su bili u statusu redovitog studenta; 
- da u akademskoj godini za koju se Stipendija dodjeljuje nisu upisali mirovanje studentskih obveza; 
- da nisu u radnom odnosu niti obavljaju samostalnu djelatnost obrta ili drugoga slobodnog zanimanja.  
 
Pravo sudjelovanja na natječaj za dodjelu Stipendije Grada Zagreba za učenike i studente na temelju socioekonomskog statusa imaju kandidati koji ispunjavaju sljedeće uvjete:  
A) UČENICI: 
- da su državljani Republike Hrvatske; 
- da prosječni mjesečni prihod po članu učenikova kućanstva, ostvaren u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca prethodne kalendarske godine, ne prelazi 70 % proračunske osnovice određene Zakonom o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske u godini u kojoj se raspisuje natječaj za dodjelu Stipendije; 
- da su redoviti učenici srednje škole u Gradu Zagrebu ili Zrakoplovne tehničke škole Rudolfa Perešina u Velikoj Gorici; 
- da imaju prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu neprekidno najmanje jednu godinu prije objave natječaja; 
- da nisu, osim iz opravdanih razloga, ponavljali razred u srednjoj školi. 
B) STUDENTI: 
- da su državljani Republike Hrvatske; 
- da prosječni mjesečni prihod po članu studentova kućanstva, ostvaren u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca prethodne kalendarske godine, ne prelazi 70 % proračunske osnovice određene Zakonom o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske u godini u kojoj se raspisuje natječaj za dodjelu Stipendije; 
- da su redoviti studenti sveučilišnih ili stručnih prijediplomskih i diplomskih studija, sveučilišnih integriranih studija ili stručnih kratkih studija u Gradu Zagrebu ili na nekoj sastavnici Sveučilišta u Zagrebu; 
- da imaju prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu neprekidno najmanje jednu godinu prije objave natječaja; 
- za studente, koji su u prethodnoj akademskoj godini bili upisani na taj studij ili, ako se radi o diplomskom studiju, na neki od prijediplomskih studija (u daljnjem tekstu: studenti ostalih godina), da su, osim iz opravdanih razloga, u prethodnoj akademskoj godini ostvarili najmanje 40 ECTS bodova; 
- za studente koji su u prethodnoj akademskoj godini upisali mirovanje studija, odnosno nisu neposredno nakon završenoga prijediplomskog studija upisali diplomski studij, da su, osim iz opravdanih razloga, ostvarili najmanje 40 ECTS bodova u godini koja je prethodila godini pisanog mirovanja studentskih obveza, odnosno u posljednjoj godini u kojoj su bili u statusu redovitog studenta; 
- da u akademskoj godini za koju se Stipendija dodjeljuje nisu upisali mirovanje studentskih obveza; 
- da nisu u radnom odnosu niti obavljaju samostalnu djelatnost obrta ili drugoga slobodnog zanimanja.  
 
 
Pravo sudjelovanja na natječaj za dodjelu Stipendije Grada Zagreba za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine imaju kandidati koji ispunjavaju sljedeće uvjete:  
A) UČENICI 
 • da su državljani Republike Hrvatske; 
 • da su pripadnici romske nacionalne manjine prema popisu birača ili rodnom listu, odnosno da je jedan od njihovih roditelja pripadnik romske nacionalne manjine prema popisu birača; 
 • da su redoviti učenici srednje škole u Gradu Zagrebu, odnosno Zrakoplovne tehničke škole Rudolfa Perešina u Velikoj Gorici; 
 • da imaju prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu neprekidno najmanje jednu godinu prije objave natječaja; 
 • da nisu, osim iz opravdanih razloga, ponavljali razred u srednjoj školi. 
B) STUDENTI: 
 • da su državljani Republike Hrvatske; 
 • da su pripadnici romske nacionalne manjine prema popisu birača ili rodnom listu; 
 • da su redoviti studenti sveučilišnih ili stručnih prijediplomskih i diplomskih studija, sveučilišnih integriranih studija ili stručnih kratkih studija u Gradu Zagrebu ili na nekoj sastavnici Sveučilišta u Zagrebu; 
 • da imaju prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu neprekidno najmanje jednu godinu prije objave natječaja; 
 • za studente, koji su u prethodnoj akademskoj godini bili upisani na taj studij ili, ako se radi o diplomskom studiju, na neki od prijediplomskih studija (u daljnjem tekstu: studenti ostalih godina), da su, osim iz opravdanih razloga, u prethodnoj akademskoj godini ostvarili najmanje 40 ECTS bodova; 
 • za studente koji su u prethodnoj akademskoj godini upisali mirovanje studija, odnosno nisu neposredno nakon završenoga prijediplomskog studija upisali diplomski studij, da su, osim iz opravdanih razloga, ostvarili najmanje 40 ECTS bodova u godini koja je prethodila godini upisanog mirovanja studentskih obveza, odnosno u posljednjoj godini u kojoj su bili u statusu redovitog studenta; 
 • da u akademskoj godini za koju se Stipendija dodjeljuje nisu upisali mirovanje studentskih obveza; 
 • da nisu u radnom odnosu niti obavljaju samostalnu djelatnost obrta ili drugog slobodnog zanimanja.  
   
Pravo sudjelovanja na natječaj za dodjelu Stipendije Grada Zagreba za učenike i studente s invaliditetom maju kandidati koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
 
A) UČENICI 
- da su osobe s invaliditetom registrirane u Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom; 
- da su državljani Republike Hrvatske; 
- da su redoviti učenici srednje škole u Gradu Zagrebu, odnosno Zrakoplovne tehničke škole Rudolfa Perešina u Velikoj Gorici; 
- da imaju prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu neprekidno najmanje jednu godinu prije objave natječaja; 
- da nisu, osim iz opravdanih razloga, ponavljali razred u srednjoj školi. 
B) STUDENTI: 
- da su osobe s invaliditetom registrirane u Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom; 
- da su državljani Republike Hrvatske; 
- da su redoviti studenti sveučilišnih ili stručnih prijediplomskih i diplomskih studija, sveučilišnih integriranih studija ili stručnih kratkih studija u Gradu Zagrebu ili na nekoj sastavnici Sveučilišta u Zagrebu; 
- da imaju prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu neprekidno najmanje jednu godinu prije objave natječaja; 
- za studente koji su u prethodnoj akademskoj godini bili upisani na taj studij ili, ako se radi o diplomskom studiju, na neki od prijediplomskih studija (u daljnjem tekstu: studenti ostalih godina), da su, osim iz opravdanih razloga, u prethodnoj akademskoj godini ostvarili najmanje 30 ECTS bodova; 
- za studente koji su u prethodnoj akademskoj godini upisali mirovanje studija, odnosno nisu neposredno nakon završenoga prijediplomskog studija upisali diplomski studij, da su, osim iz opravdanih razloga, ostvarili najmanje 30 ECTS bodova u godini koja je prethodila godini upisanog mirovanja studentskih obveza, odnosno u posljednjoj godini u kojoj su bili u statusu redovitog studenta; 
- da u akademskoj godini za koju se Stipendija dodjeljuje nisu upisali mirovanje studentskih obveza; 
- da nisu u radnom odnosu niti obavljaju samostalnu djelatnost obrta ili drugog slobodnog zanimanja. 
 
Pravo sudjelovanja na natječaj za dodjelu Stipendije Grada Zagreba za učenike i studente za izvrsnost imaju kandidati koji ispunjavaju sljedeće uvjete:  
A) UČENICI: 
- da su državljani Republike Hrvatske; 
- da su redoviti učenici trećeg ili višeg razreda srednje škole u Gradu Zagrebu odnosno Zrakoplovne tehničke škole Rudolfa Perešina u Velikoj Gorici; 
- da imaju prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu neprekidno najmanje jednu godinu prije objave natječaja; 
- da su završili prethodne razrede srednje škole s odličnim uspjehom; 
- da nisu, osim iz opravdanih razloga, ponavljali razred u srednjoj školi. 
B) STUDENTI: 
- da su državljani Republike Hrvatske; 
- da su redoviti studenti sveučilišnih ili stručnih prijediplomskih i diplomskih studija, sveučilišnih integriranih studija ili stručnih kratkih studija u Gradu Zagrebu ili na nekoj sastavnici Sveučilišta u Zagrebu; 
- da imaju prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu neprekidno najmanje jednu godinu prije objave natječaja; 
- za studente prve godine, da su iz obveznih predmeta više razine na državnoj maturi ostvarili ukupan prosjek ocjena najmanje 4,0; 
- za studente, koji su u prethodnoj akademskoj godini bili upisani na taj studij ili, ako se radi o diplomskom studiju, na neki od prijediplomskih studija (u daljnjem tekstu: studenti ostalih godina), da su osim iz opravdanih razloga, u prethodnoj akademskoj godini ostvarili najmanje 50 ECTS bodova s ukupnim prosjekom ocjena najmanje 4,0 ili se nalaze u 10 % najuspješnijih studenata na studijskom programu; 
- za studente koji su u prethodnoj akademskoj godini upisali mirovanje studija odnosno nisu neposredno nakon završenoga prijediplomskog studija upisali diplomski studij, da su, osim iz opravdanih razloga, ostvarili najmanje 50 ECTS bodova s ukupnim prosjekom ocjena najmanje 4,0 ili se nalaze u 10 % najuspješnijih studenata na studijskom programu u godini koja je prethodila godini upisanog mirovanja studentskih obveza, odnosno u posljednjoj godini u kojoj su bili u statusu redovitog studenta; 
- da u akademskoj godini za koju se Stipendija dodjeljuje nisu upisali mirovanje studentskih obveza: 
- da nisu u radnom odnosu niti obavljaju samostalnu djelatnost obrta ili drugoga slobodnog zanimanja. 
 
Koji su kriteriji za dodjelu stipendije? 
Kriteriji za dodjelu Stipendije Grada Zagreba za deficitarna zanimanja su: 
-   uspjeh u školovanju, odnosno studiju; 
-   izvannastavna i izvanškolska postignuća; 
-   socioekonomski status (dodatni kriterij). 
Kriteriji za dodjelu Stipendije Grada Zagreba na temelju socioekonomskog statusa su: 
-   socioekonomski status; 
-   uspjeh u školovanju, odnosno studiju. 
Kriteriji za dodjelu Stipendije Grada Zagreba za pripadnike romske nacionalne manjine su: 
-   uspjeh u školovanju odnosno studiju; 
-   izvannastavna i izvanškolska postignuća; 
-   socioekonomski status (dodatni kriterij). 
Kriteriji za dodjelu Stipendije Grada Zagreba za učenike i studente s invaliditetom su: 
-   invaliditet, težina oštećenja; 
-   uspjeh u školovanju odnosno studiju; 
-   postignuti i priznati izvannastavni i izvanškolski rezultati i postignuća; 
-   socioekonomski status (dodatni kriterij). 
Kriteriji za dodjelu Stipendije Grada Zagreba za izvrsnost su: 
-          uspjeh u školovanju odnosno studiju; 
-          izvannastavna i izvanškolska postignuća. 
 Kod Stipendije za deficitarna zanimanja, Stipendije za pripadnike romske nacionalne manjine  i Stipendije za učenike i studente s invaliditetom  kandidati se prvenstveno rangiraju na temelju bodova ostvarenih prema osnovnim kriterijima (uspjehu u školovanju odnosno studiju i izvannastavnim i izvanškolskim postignućima te prema invaliditetu i težini oštećenja za učenike i studente s invaliditetom.  
Ako više kandidata na temelju osnovnih kriterija ostvari isti broj bodova kao zadnji kandidat na rang-listi, oni će se u tom slučaju rangirati i po dodatnom kriteriju. 
Kako bi se dodatni kriterij uzeo u obzir, potrebno je dati suglasnost za obradu podataka i priložiti/učitati dokumentaciju navedenu u natječaju kojom se dokazuje socioekonomski status kandidata te popuniti Izjavu o članovima kućanstva s ispravnim i točnim podacima. 
 
Priznaju li se dokumenti i uvjerenja ispisana iz sustava e-građani? 
Dokumenti generirani iz sustava e-Građani priznavat će se osim elektroničkog zapisa o statusu studenta i učenika za kandidata (dokaz o redovitom školovanju) koji se neće priznavati jer ne sadrži podatak o zanimanju odnosno upisanom studiju kao i ostale podatke potrebne za dokazivanje ispunjavanja uvjeta.    
 
Koliko stari mogu biti dokumenti (npr. uvjerenje o prebivalištu, izvadak iz matice rođenih, potvrda škole odnosno visokog učilišta i dr.)? 
Natječajima je propisano za svaki dokument kada mora biti izdan, a ista informacija bit će navedena u svakom polju online obrasca u sekciji priložena dokumentacija. 

Izjava o članovima kućanstva 
Prilikom popunjavanja Izjave o članovima kućanstva, u elektroničkom obrascu za prijavu, kandidati su obvezni ručno unijeti podatke za svakog člana zajedničkog kućanstva. 
Kandidat koji se prijavljuje na natječaj ubraja se u ukupan broj članova kućanstva.  
Zajedničko kućanstvo, čine bračni drugovi, životni ili neformalni životni partneri, ili  
izvanbračni drugovi, njihova djeca i drugi srodnici koji su prijavljeni na istom prebivalištu,  
privređuju, ostvaruju prihod na drugi način i troše ga zajedno; članom kućanstva smatra se i  
dijete koje ne živi na istoj adresi prebivališta s obitelji, a nalazi se na školovanju, do završetka 
redovitog školovanja, a najkasnije do navršene 26. godine života. 
Napominjemo, ovisno o socioekonomskom kriteriju koji kandidat prijavi da je potrebno učitati sve potrebne dokumente koji su propisani za svaki socioekonomski kriterij kao i za utvrđivanje prosječnog mjesečnog prihoda za svakog člana upisanog u Izjavi o članovima kućanstva jer se u suprotnom se neće moći vrednovati.
  
Treba li priložiti potvrde o visini dohodaka i primitaka i za članove kućanstva koji nemaju primanja? 
Potvrde o visini dohotka i primitaka nadležne Porezne uprave prema mjestu stanovanja prilažu se za sve članove kućanstva (uključujući i kandidata i njegovu maloljetnu braću i sestre bez obzira ostvaruju li prihod ili ne). 
Za priznavanje bodova na temelju visine prihoda ostvarenog u prethodnoj godini za članove zajedničkog kućanstva (uključujući i maloljetnu braću i sestre te učenika odnosno studenta podnositelja zahtjeva bez obzira ostvaruju li prihod ili ne) potrebno je u Izjavi o članovima kućanstva navesti svakog člana koji čine zajedničko kućanstvo i za svakog navedenog člana priložiti traženi dokaz. 
Što sve ulazi u izračun prosječnog mjesečnog prihoda po članu zajedničkog kućanstva? 
Prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva  čini zbroj oporezivih neto  
dohodaka i drugih neoporezivih primitaka svih članova zajedničkog kućanstva prema  
propisima o porezu na dohodak.  
Drugi neoporezivi primici su: primici od kamata po obveznicama koji su obračunati nakon 1. siječnja 2016. i primici po osnovi ugovora životnog osiguranja, primici po osnovi kapitalnih dobitaka od otuđenja financijske imovine ako to nije djelatnost poreznog obveznika koji ne podliježu oporezivanju sukladno odredbi članka 67. stavka 8. Zakona o porezu na dohodak i primici po osnovi otkupa udjela u Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, obiteljske mirovine i invalidnine koje djeca ostvaruju nakon smrti roditelja prema zakonu kojim se uređuje mirovinsko osiguranje i zakonu kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, prigodne nagrade, do propisanog iznosa (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.) za tekuće porezno razdoblje, obiteljske mirovine odnosno novčane naknade u visini obiteljske mirovine ostvarene prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, primici fizičkih osoba po osnovi izravnih plaćanja u poljoprivredi sukladno posebnim propisima po osnovi kojih se ne utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti, ostale nenavedene naknade plaća koje se isplaćuju na teret državnog proračuna ili na teret sredstava obveznog osiguranja, primici po osnovi dividendi i udjela u dobiti koji ne podliježu oporezivanju, novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.). 
 
Može li se student koji mijenja studij bez završetka prethodnog studija i na drugom studiju ponovno upisuje prvu godinu prijaviti na natječaj za studente koji su prvi put upisali prvu godinu studija? 
Student koji mijenja studij bez završetka prethodnog studija i na drugom studiju iste razine ponovno upisuje prvu godinu studija, ne može se prijaviti na natječaj za studente koji su prvi put upisali prvu godinu studija, već za studente ostalih godina studija. 
 
 
      Kada će biti poznati rezultati natječaja i gdje se objavljuju? 
Rok za utvrđivanje prijedloga lista kandidata za dodjelu stipendija je 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava. Prijedlozi rang-lista kandidata za dodjelu stipendije, popis kandidata čije su prijave potpune, pravovremene i ispunjavaju uvjete natječaja, ali nisu ostvarili dovoljan broj bodova za uvrštavanje na rang-listu te popis podnositelja čije su prijave nepotpune, nepravovremene ili ne ispunjavaju uvjete natječaja objavljuju se na internetskoj stranici Grada Zagreba, www.zagreb.hr
 
Za koje vrijeme se dodjeljuje Stipendija Grada Zagreba? 
Stipendije Grada Zagreba dodjeljuju za tekuću školsku ili akademsku godinu za trajanja statusa redovitog učenika odnosno za trajanja statusa redovitog studenta na deset mjeseci, odnosno pet mjeseci ako u tom roku prema nastavnom planu škole ili studijskom programu za koji je Stipendija odobrena, završava nastavni plan korisnika Stipendije. 
 


Može li korisnik Stipendije Grada Zagreba primati i neku drugu stipendiju? 
Korisnik Stipendije Grada Zagreba ne može istodobno biti korisnik neke druge novčane stipendije. Ako je učenik/student već korisnik neke druge stipednije prije potpisivanja ugovora o korištenju stipendije Grada Zagreba dobitnik stipendije potpisuje Izjavu da nije korisnik druge stipendije uz koju prilaže dokaz da se iste odrekao.    
  
Koje su obveze korisnika stipendije? 
Završiti razred za koji su učenici primali Stipendiju, odnosno u akademskoj godini za koju su primali Stipendiju ostvariti najmanje: 40 ECTS bodova (studenti deficitarnih zanimanja, studenti pripadnici romske nacionalne manjine i studenti temeljem socioekonomskog statusa), 30 ECTS bodova (studenti s invaliditetom) i 50 ECTS bodova (studenti za izvrsnost). 
Nakon završenog sveukupnog školovanja zaposliti se, u roku od jedne godine nakon završetka školovanja, na području Grada Zagreba odnosno, uz suglasnost davatelja Stipendije na području Republike Hrvatske i raditi najmanje onoliko vremena koliko su primali Stipendiju. 
Korisnici Stipendije za deficitarna zanimanja koji su se obrazovali za zanimanje u području odgoja i obrazovanja te u području zdravstva i socijalne skrbi dužni su obvezu rada na području Grada Zagreba odnosno Republike Hrvatske odraditi u javnom sektoru.  
Redovito dostavljati podatke o školovanju i zaposlenju. 
  
Kada korisnik stipendije mora vratiti stipendiju? 
-          Korisnik Stipendije dužan je vratiti primljeni iznos Stipendije: 
-          ako je pravo na Stipendiju ostvario na temelju neistinitih ili krivotvorenih podataka; 
-          ako je za trajanja ugovora o korištenju Stipendije primao novčanu stipendiju drugog stipenditora; 
-          ako iz neopravdanih razloga, koje procjenjuje Povjerenstvo, ne završi razred za koji je primao Stipendiju, odnosno ako u akademskoj godini za koju je primao Stipendiju iz neopravdanih razloga ostvari manje od 40 ECTS bodova (studenti deficitarnih zanimanja, studenti pripadnici romske nacionalne manjine i studenti temeljem socioekonomskog statusa), manje od 30 ECTS bodova (studenti s invaliditetom) i manje od 50 ECTS bodova (studenti za izvrsnost) ili naknadno upiše mirovanje ili odustane od studija; 
-          ako za vrijeme korištenja Stipendije izgubi status redovitog učenika odnosno status redovitog studenta; 
-          ako za vrijeme korištenja Stipendije odjavi prebivalište u Gradu Zagrebu; 
-          ako se nakon završetka školovanja ne zaposli i ne odradi na području Grada Zagreba ili, uz suglasnost davatelja Stipendije na području Republike Hrvatske, najmanje onoliko vremena koliko je primao Stipendiju; 
-          ako bez opravdanog razloga i u roku ne dostavi podatke o školovanju i zaposlenju. 
  
Može li korisnik Stipendije Grada Zagreba biti oslobođen obveze vraćanja Stipendije? 
U opravdanim slučajevima koje procjenjuje Povjerenstvo, gradonačelnik može, na prijedlog Povjerenstva, korisnika Stipendije osloboditi obveze vraćanja Stipendije ili mu obvezu vraćanja Stipendije odgoditi na određeno vrijeme. 
 
Imaju li pravo sudjelovanja na natječaju redoviti studenti koji su u radnom odnosu ili obavljaju samostalnu djelatnost obrta ili drugo slobodno zanimanje i smatra li se rad preko student servisa radnim odnosom? 
Pravo sudjelovanja na natječaju nemaju studenti koji su u radnom odnosu ili obavljaju samostalnu djelatnost obrta ili drugo slobodno zanimanje. 
Rad preko student servisa ne smatra se zasnivanjem radnog odnosa i nije zapreka za korištenje stipendije.  
 
Gdje se mogu dobiti dodatne informacije o stipendijama? 
Informacije se mogu dobiti u Gradskom uredu za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom Odsjek za stipendije na mail stipendije@zagreb.hr ili: 
-          Stipendiju Grada Zagreba za deficitarna zanimanja na telefon broj: 6166 041, Nova cesta 1, 
-          Stipendiju Grada Zagreba za učenike i studente na temelju socioekonomskog statusa na telefon broj: 6166 368, Nova cesta 1, 
-          Stipendiju Grada Zagreba za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine na telefon broj: 6166 056, Nova cesta 1, 
-          Stipendiju Grada Zagreba za učenike i studente s invaliditetom na telefon broj: 6101 236, Trg Stjepana Radića 1, 
-          Stipendiju Grada Zagreba za učenike i studente za izvrsnost, na telefon broj: 6166 342, Nova cesta 1.