clanak False

Humanitarna pomoć

14.02.2024.
Prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći u Republici Hrvatskoj regulirano je Zakonom o humanitarnoj pomoći.
 
Novi Zakon o humanitarnoj pomoći („Narodne novine“, broj: 156/23 ; u daljnjem tekstu: Zakon) stupio je na snagu 1. siječnja 2024. godine. Provedbeni propisi vezani za Zakon objavljeni su u „Narodnim novinama“, broj: 14/24, a stupili su na snagu 8. veljače 2024. godine.
 
Zakonom se uređuju uvjeti i način prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći, u Republici Hrvatskoj, prava i obveze organizatora prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći te nadzor nad humanitarnom pomoći.
 
Prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći poduzima se u svrhu osiguravanja: zaštite života, zaštite fizičkog i mentalnog zdravlja, hrane, prehrambenih artikala, higijenskih potrepština, odjeće i obuće, stanovanja, uvjeta odgoja i obrazovanja, pomoći u nabavi, obnovi, izgradnji i opremanju stambenih, javnih i drugih objekata, prijevoza pomoći i njezine dostupnosti, pomoći za umanjivanje posljedica nesreća, velikih nesreća i katastrofa na imovini fizičkih osoba te ublažavanja ili sprječavanja mogućih uzroka socijalne isključenosti.

Humanitarna pomoć prikuplja se i pruža kao:
  • stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći ili
  • organiziranje humanitarne akcije.

Svi postupci vezani uz prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći u nadležnosti su upravnih tijela županije, odnosno Grada Zagreba, prema mjestu sjedišta, odnosno prebivališta organizatora prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći, u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći
 
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike zaduženo je za postupanje po žalbama i nadzor nad prikupljanjem i pružanjem humanitarne pomoći, koji obuhvaća inspekcijski i upravni nadzor.
 
 
Način podnošenja zahtjeva:
 
O zahtjevu za priznavanje statusa stalnog prikupljača humanitarne pomoći te o zahtjevu za provođenje, produljenje trajanja ili prekid trajanja humanitarne akcije, rješenjem odlučuje nadležno upravno tijelo.
 
Zahtjevi za izdavanje rješenja, sve pravne i fizičke osobe sa sjedištem odnosno s prebivalištem na području grada Zagreba, podnose putem poveznice „Jedinstvena elektronička evidencija humanitarne pomoći “- https://humanitarna-pomoc.mrosp.hr/login
 
Jedinstvena elektronička evidencija humanitarne pomoći je baza podataka koja se vodi računalnim programom u vlasništvu Republike Hrvatske, koju vodi i ustrojava nadležno ministarstvo, na kojoj su svi novi podnositelji zahtjeva u obvezi otvoriti korisnički račun, odnosno registrirati se, kako bi mogli podnijeti zahtjev.