clanak False

Humanitarna pomoć

30.06.2020.
Prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći u Republici Hrvatskoj regulirano je Zakonom o humanitarnoj pomoći („Narodne novine“, broj 102/15. i 98/19.) Pod humanitarnom pomoći podrazumijevaju se prikupljena i pružena materijalna i financijska dobra i humanitarne aktivnosti u svrhu zaštite i spašavanja žrtava katastrofa i velikih nesreća te žrtava kriza izazvanih ljudskim djelovanjem, kao i prikupljena i pružena materijalna i financijska dobra i humanitarne aktivnosti u svrhu podmirivanja potreba socijalno osjetljivih skupina.
Humanitarna pomoć može se prikupljati i pružati u obliku:
  • stalnog prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći
  • organiziranjem humanitarnih akcija.

Svi postupci vezani uz prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći u nadležnosti su upravnih tijela županije, odnosno Grada Zagreba, mjesno nadležni prema mjestu sjedišta, odnosno prebivališta organizatora prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći, u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku zaduženo je za postupanje po žalbama i nadzor nad humanitarnom pomoći i provedbom Zakona o humanitarnoj pomoći.

Način podnošenja zahtjeva:
Zahtjevi za izdavanje rješenja za sve pravne i fizičke osobe sa sjedištem odnosno s prebivalištem na području Grada Zagreba podnose se u Odjelu socijalne zaštite, Odsjeku za humanitarnu pomoć na za to predviđenim obrascima.
 
Zahtjev za izdavanjem rješenja potrebno je ispuniti i predati putem aplikacije „Humanitarna pomoć“ za koju se obvezno registrirati, a  koja se nalazi na sljedećoj poveznici https://humanitarna-pomoc.mdomsp.hr/login
 
Zahtjevi se uz pripadajuću dokumentaciju, nakon provjere nadležnog upravnog tijela, dostavljaju putem pošte ili osobno na adresu Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Grada Zagreba, Nova cesta 1, 10 000 Zagreb
 
Link za aplikaciju -   https://humanitarna-pomoc.mdomsp.hr/