HR EN

Gradonačelnik odgovara

Facebook Twitter YouTube Blogger

E-Školstvo

Za građane:

 » Podaci o školama i uspjehu učenika Grada Zagreba

 

Za škole:

 » E-matica škola Grada Zagreba (pokretanje aplikacije)

 

Za dječje vrtiće:

 » E-matica DV Grada Zagreba (pokretanje aplikacije)
 » WEB portal dječjih vrtića Grada Zagreba (pokretanje)
 

 

Izbor 'Podaci o školama i uspjehu učenika Grada Zagreba' omogućuje građanima uvid u matične i statističke podatke iz aplikacije 'E-matica škola Grada Zagreba' 

Za točnost, vjerodostojnost i pravovremenu ažuriranost podataka odgovorne su škole.