HR EN

Gradonačelnik odgovara

Facebook Twitter YouTube Blogger

E-Školstvo

Za građane:

 » Podaci o školama i uspjehu učenika Grada Zagreba

 

Za škole:

 » E-matica škola Grada Zagreba (pokretanje aplikacije)

 

Za dječje vrtiće:

 » E-matica DV Grada Zagreba (pokretanje aplikacije)

 

Izbor 'Podaci o školama i uspjehu učenika Grada Zagreba' omogućuje građanima uvid u matične i statističke podatke iz aplikacije 'E-matica škola Grada Zagreba' u koju škole tijekom školske godine stalno unose podatke.
Za tekuću školsku godinu, predočeni podaci o školama i uspjehu učenika odražavaju postojeće stanje unosa podataka u aplikaciju.

Za točnost, vjerodostojnost i pravovremenu ažuriranost podataka (sukladno relevantnim zakonskim propisima) odgovorne su škole.