clanak False

Skloništa u Gradu Zagrebu

16.11.2022.
Na području Grada Zagreba za potrebe zaštite ljudi i materijalnih dobara, izgrađeno je oko 1,000 različitih skloništa. Od tog broja, Grad Zagreb upravlja s 83 skloništa (10 javnih i 73 blokovska skloništa).

Popis svih javnih skloništa kao i popis većine blokovskih skloništa kojima upravlja Grad Zagreb nalazi se ispod teksta. Manji dio skloništa Grad Zagreb je dao na korištenje trećim osobama koje su u obvezi u slučaju potrebe staviti ih na raspolaganje u roku od 24 sata. Preostala blokovska skloništa bit će dodavana sukcesivno.
 
Grad Zagreb je donedavno upravljao i s 93 stambena skloništa, koja su u međuvremenu predana na upravljanje predstavnicima suvlasnika pojedinih stambenih zgrada.
 
Osim naprijed navedenih skloništa u Zagrebu postoji i 655 stambenih skloništa koja nisu u nadležnosti Grada Zagreba, a ista se nalaze u stambenim zgradama i njihova primarna funkcija je zaštita stanara. Ona su zajednički dio stambene zgrade koji temeljem Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i Uredbom o održavanju zgrada Upravitelji stambenih zgrada trebaju održavati u graditeljskom i funkcionalnom stanju nužnom za normalno korištenje, a što se financira sredstvima zajedničke pričuve utvrđene međuvlasničkim ugovorom suvlasnika stambene zgrade.
 
Također, prema javno dostupnim podacima iz Plana djelovanja civilne zaštite Grada Zagreba, na području Grada Zagreba nalazi se i 150 skloništa u ustanovama te 134 u poduzećima, kojim skloništima upravljaju ustanove, odnosno trgovačka društva u sklopu kojih se nalazi sklonište.

Osim namjenski izgrađenih skloništa za zaštitu ljudi i materijalnih dobara, u slučaju potrebe mogu se koristiti i drugi pogodni objekti kao što su podrumske prostorije, podzemne garaže u stambenim zgradama, javne garaže i sl.

Popis skloništa