clanak False

Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove

08.02.2024.
Sjedište: Zagreb, Trg Stjepana Radića 1/I
E-mail: info-graditeljstvo-izgradnja@zagreb.hr
             redarstvo@zagreb.hr

PROČELNIK: Stanko Kordić, dipl.politolog
Tel: 01/610 -1168, 01/610-1169, faks: 01/610-1173 


ZAMJENICE PROČELNIKA:
dr.sc.Irena Matković, dipl. ing. arh.
Tel: 01/610-1166, 01/610-1167

Štefica Mihalic, dipl. ing. građ.
Tel: 01/610-1166, 01/610-1167

Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove obavlja poslove koji se odnose na: obnovu zgrada oštećenih potresom, izgradnju Grada (osim održavanja komunalne infrastrukture koja se odnosi na odvodnju oborinskih voda, čišćenje površina javne namjene, održavanje gradskih parkova i ostalih ozelenjenih površina), pripremu i izvođenje gradskih projekata, izdavanje akata za provedbu prostornih planova i akata za građenje i uporabu građevine (lokacijska dozvola, građevinska dozvola, uporabna dozvola i dr.), komunalne poslove i poslove komunalnih redara (komunalno redarstvo), poslove prometnih redara (prometno redarstvo), korištenje površina javne namjene, spomeničku rentu, ceste (osim redovnog održavanja nerazvrstanih cesta), žičare, poslove prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Radno vrijeme: početak između 7,30 i 8,30 sati i završetak između 15,30 i 16,30 sati.

U Sektoru za komunalno i prometno redarstvo, komunalni i prometni redari u područnim odsjecima rade u tri smjene, sedam radnih dana u tjednu (i u dane blagdana i neradnih dana) te u vremenskom periodu od 7,00 sati do 22,00 sata zaprimaju sve prijave na dežurni telefon za građane: 01/610-1566 i na e-mail: redarstvo@zagreb.hr .

Primanje stranaka: Svakog radnog dana od 8,30 do 15,30.
Iznimno, Sektor za prostorno uređenje i graditeljstvo i Sektor za komunalne poslove i javne površine stranke primaju ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8,30 do 15,30.