Gradski ured za mjesnu samoupravu

Sjedište: Zagreb, Ulica grada Vukovara 56a/I
E-mail: mjesna-samouprava@zagreb.hr

PROČELNIK: Zoran Nevistić, dipl. ing. strojarstva, soba 113/I

Rođen: 24. rujna 1954., Šujica - Tomislavgrad, Bosna i Hercegovina
Obrazovanje: osnovna škola Livno, srednja škola Zagreb, diplomirao na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
Radno iskustvo: VIADUKT, SLJEME Sesvete, INTERINŽENJERING, NEZ-ing
Bračno stanje: oženjen, troje djece
Tel: 610-0908, faks: 610-1526

ZAMJENICA PROČELNIKA:
Renata Šimon, dipl.iur., soba 120/ I. kat
Tel: 610-0922, faks: 610-1526
 

Gradski ured za mjesnu samoupravu obavlja poslove koji se odnose na usklađivanje rada, prikupljanje i obradu prijedloga o potrebama i interesima građana na njihovu području te komunikaciju s građanima, informiranje građana, izradu programa, izvješća o radu i financijskih planova, pripremu i provođenje programa održavanja komunalne infrastrukture na području gradske četvrti koji se odnosi na odvodnju atmosferskih voda, čišćenje javnih površina, održavanje gradskih parkova i ostalih ozelenjenih površina i redovno održavanje nerazvrstanih cesta, pripremu i provođenje planova komunalnih aktivnosti na području gradske četvrti i planova malih komunalnih akcija na području mjesnih odbora, sazivanje i održavanje sjednica vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora i njihovih radnih tijela, izradu nacrta akata, izvješća i zapisnika vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora, pružanje stručne, administrativne i tehničke pomoći članovima vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora i njihovim radnim tijelima, financijsko i materijalno poslovanje, proučavanje i praćenje ustrojstvenih oblika mjesne samouprave te djelokruga i ovlasti njihovih tijela, čuvanje dokumentacije i vođenje evidencija u vezi s radom vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora, održavanje objekata mjesne samouprave, instalacija, postrojenja, opreme i uređaja, sudjelovanje u pripremi i provođenju izbora, sudjelovanje u provedbi civilne zaštite i prevencije u gradskim četvrtima i mjesnim odborima te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.


Radno vrijeme: početak između 7,30 i 8,30 i završetak između 15,30 i 16,30 sati a utorkom i četvrtkom završetak u 18,00 sati.

Primanje stranaka: ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8,00 do 15,30 a utorkom i četvrtkom od 8,00 do 18,00 sati.

 


Poslovi se obavljaju u unutarnjim ustrojstvenim jedinicama: