Gradski ured za zdravstvo

Sjedište: Zagreb, Draškovićeva 15/III
E-mail: zdravstvo@zagreb.hr


PROČELNIK: dr.sc. Vjekoslav Jeleč, dr.med., soba 5/III
Tel: 460-3434, faks: 460-3400
 

 

Gradski ured za zdravstvo obavlja poslove koji se odnose na: zdravlje, zdravstvo i zdravstvenu zaštitu, izradu i provedbu gradskih i drugih programa i strategija na području zdravstvene zaštite, promicanja zdravlja te prevencije i suzbijanja ovisnosti, poticanje i potpore zdravstvenim programima i projektima udruga i drugih oblika organiziranog djelovanja i rada, koordinaciju i kontrolu zdravstvenih ustanova u vlasništvu Grada, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.Radno vrijeme: početak između 7,30 i 8,30 i završetak između 15,30 i 16,30 sati, a službe koje primaju stranke utorkom i četvrtkom završavaju u 18,00 sati.
Primanje stranaka: U Odjelu za zdravstvo i Odjelu za populacijsku politiku stranke se primaju ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8,00 do 15,30 a utorkom i četvrtkom od 8,00 do 18,00 sati.

 

Poslovi se obavljaju u unutarnjim ustrojstvenim jedinicama: