Odjel za katastar vodova i prostorne evidencije

IZVAN SJEDIŠTA UREDA 

na lokaciji: Zagreb, Remetinečki gaj 14/II 

Voditelj odjela za katastar i prostorne evidencije - Bruno Pacadi: tel: 616-6020, faks: 616-6029

E-mail: bruno.pacadi@zagreb.hr


- Obavlja poslove osnivanja, vođenja, čuvanja i održavanja katastra vodova elektroenergetske, telekomunikacijske, vodovodne, kanalizacijske, toplovodne, plinovodne i naftovodne mreže i drugih objekata koji im pripadaju, pregleda i potvrde geodetskih elaborata vodova, izdavanja podataka iz katastra vodova (izvoda, ispisa, uvjerenja i preslika), te pružanja drugih podataka iz tih evidencija, vođenja izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva, određivanja kućnih brojeva, izdavanja uvjerenja iz evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva, stručni i administrativno-tehnički poslovi za potrebe Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova Gradske skupštine Grada Zagreba, te pružanja podataka iz tih evidencija. 

 

ODSJEK ZA KATASTAR VODOVA
VoditeljIca odsjeka za katastar vodova - Višnja Bašić: tel: 616-6006, faks: 616-6029

E-mail: visnja.basic@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi osnivanja, vođenja, čuvanja i održavanja katastra vodova elektroenergetske, telekomunikacijske, vodovodne, kanalizacijske, toplovodne, plinovodne i naftovodne mreže i drugih objekata koji im pripadaju, pregleda i potvrde geodetskih elaborata vodova, izdavanja podataka iz katastra vodova (izvoda, ispisa, uvjerenja i preslika), te pružanja drugih podataka iz tih evidencija.

IZVAN SJEDIŠTA ODJELA, na lokaciji: Zagreb, Ulica grada Vukovara 58a/IV

ODSJEK ZA PROSTORNE EVIDENCIJE
Voditelj odsjeka za prostorne evidencije - Ivica Marković: tel: 610-0849, faks: 610-0810

E-mail: ivica.markovic@zagreb.hr

 

- obavljaju se poslovi vođenja izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva, određivanja kućnih brojeva, izdavanja uvjerenja iz evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva, stručni i administrativno-tehnički poslovi za potrebe Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova Gradske skupštine Grada Zagreba, te pružanja drugih podataka iz tih evidencija.