clanak False

Komisija za tumačenje i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za zaposlene u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Zagreba

02.03.2023.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
Komisija za
tumačenje i praćenje
primjene
Kolektivnog
ugovora za zaposlene
u Javnoj vatrogasnoj
postrojbi Grada Zagreba

 
(2.3.2023.)
 
 
- dr.sc. Andro Pavuna, mag.psych., pročelnik Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost,
- Marko Pavlek, mag.iur., pomoćnik pročelnika za pravne i financijske poslove,
- Josip Hibler, dipl.kriminalist, voditelj Odjela za poslove zaštite od požara i vatrogastvo.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba