clanak False

Projektni tim za provedbu projekta „ZA-GREEN“ u okviru financijskog instrumenta ELENA Europske investicijske banke (EIB)

12.03.2024.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
Projektni tim za provedbu projekta „ZA-GREEN“ u okviru financijskog instrumenta ELENA Europske investicijske banke (EIB)
 
(20.7.2023.)
 
(izmjena 12.3.2024.)
 
- Mato Mauhar,  Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove, voditelj Projekta,
- Zrinka Puhin, Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove, zamjenik voditelja Projekta,
- Andrea Sili-Bosner, Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, član,
- Nataša Kelava, Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, član,
- Marina Džunić Matak, Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, član
- Dubravka Tuškan, Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove, član,
- Iva Peček, Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove, član,
- Goran Salihbegović, Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove, član,
- Luka Lukić, Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove, član,
 
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba