clanak False

Povjerenstvo za praćenje provedbe ovrha radi iseljenja bespravnih korisnika gradskih prostora

05.04.2022.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Povjerenstvo za
praćenje provedbe

ovrha radi iseljenja
bespravnih korisnika
gradskih prostora

(20.7.2017.)
 
-novi mandat: izmjena 25.6.2021., 5.4.2022.
 
- za predsjednika:
dr.sc. Luka Korlaet
 
- za članove:
dr. sc. Romana Galić
Vesna Helfrih, dipl.iur.
Damir Lasić, dipl.iur.
Renata Budi, dipl.iur.

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba