clanak False

Projektni tim za pripremu i provedbu Projekta „Gradska knjižnica Grada Zagreba i društveno – kulturni centar na lokaciji Paromlin“

05.10.2023.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
Projektni tim za pripremu i provedbu Projekta
„Gradska knjižnica Grada Zagreba i društveno – kulturni centar na lokaciji Paromlin“
 
(20.7.2023.)
 
(izmjena 5.10.2023.)
 

- za voditelja Projektnog tima:
 dr.sc. Luka Korlaet, zamjenik gradonačelnika Grada Zagreba, za redovitu koordinaciju rada Projektnog tima,
 
- za zamjenicu voditelja Projektnog tima:
Nikolina Radić Štivić, zamjenica pročelnice, Gradski ured za kulturu i civilno društvo, za redovitu koordinaciju rada Projektnog tima,
 
- za voditelja Projekta gradnje:
Goran Radić, viši savjetnik gradonačelnika - specijalist, Ured gradonačelnika, zadužen za operativno upravljanje aktivnostima pripreme i provedbe izgradnje na Projektu,
 
- za voditeljicu Projekta:
Jelena Ricov, voditeljica Odjela za planiranje razvoja kulture i analitičke poslove, Sektor za kulturne djelatnosti i planiranje razvoja kulture, Gradski ured za kulturu i civilno društvo, zadužena za upravljanje timom i vanjskim dionicima uključenima u pripremu i provedbu Projekta, praćenje izvršenja i napretka provedbe projektnih aktivnosti, upravljanje rizicima, upravljanje komunikacijom na Projektu, praćenje dinamičkih, financijskih i proračunskih aspekata Projekta,
 
- za članove:
dr.sc. Irena Matković, zamjenica pročelnika, Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove, zadužena za koordinaciju, nadzor i praćenje aktivnosti na Projektu u nadležnosti Gradskog ureda za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove,
Maja Novoselec, pomoćnica pročelnice za kulturne djelatnosti i planiranje razvoja kulture, Sektor za kulturne djelatnosti i planiranje razvoja kulture, Gradski ured za kulturu i civilno društvo, zadužena za identifikaciju i planiranje sadržaja i korisnika na Projektu,
Zrinka Pichler Borošak, voditeljica Odjela za građenje i sanaciju oštećenih objekata socijalne zaštite i zdravstva, Sektor za građenje i sanaciju oštećenih objekata društvenih djelatnosti i stambenih objekata, Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove, zadužena za upravljanje aktivnostima izrade projektne dokumentacije, izgradnje i opremanja, financijsko i proračunsko praćenje Projekta i koordinaciju nadležnih gradskih ureda zaduženih za provedbu aktivnosti pripreme i provedbe izgradnje,
Ines Franov Beoković, voditeljica Odjela za podršku pripremi i provedbi EU projekata, Sektor za programe i projekte Europske unije, Stručna služba Gradske uprave, zadužena za osiguravanje primjene procedura u okviru sustava upravljanja i kontrole ESI fondova u fazi pripreme, prijave i provedbe EU projekta što uključuje i podršku u izradi i prikupljanju dokumentacije koja je sastavni dio projektnog prijedloga, te podršku u prijavi i provedbi EU projekta kroz sustav eFondova,
Suzica Bušljeta, voditeljica Odjela za planiranje i održavanje objekata, Sektor za financijske i pravne poslove i održavanje objekata, Gradski ured za kulturu i civilno društvo, zadužena za pravovremenu stručnu podršku, dostavu podataka i dokumentaciju tijekom provedbe Projekta iz svoje nadležnosti, te praćenje Projekta u cilju planiranja financiranja, izgradnje, opremanja i održavanja objekta,
Ismena Meić, pomoćnica ravnateljice za korisnike i programe, Knjižnice grada Zagreba, zadužena za izradu programa korištenja, upravljanja i planiranja stručnih i financijskih resursa poslovanja i usluga za korisnike u prostorima pod upravljanjem Knjižnica grada Zagreba na Projektu, te dostavu sve potrebne dokumentacije za potrebe pripreme i provedbe Projekta,
Maja Bodiš, pomoćnica ravnateljice za knjižnično poslovanje i mrežu, Knjižnice grada Zagreba, zadužena za aktivnosti opremanja, nabave i financijskog praćenja aktivnosti u prostorima pod upravljanjem Knjižnica grada Zagreba na Projektu,
Igor Kozina, pomoćnik pročelnika za provedbu postupaka javne nabave, Sektor za provedbu postupaka javne nabave, Gradski ured za financije i javnu nabavu, zadužen za koordinaciju i nadzor provedbe postupaka javne nabave na Projektu,
Martin Jurin, zamjenik pročelnika, Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode, zadužen za nadzor i praćenje aktivnosti na pripremi i provedbi Projekta iz nadležnosti Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode,
Kornelija Mlinarević, ravnateljica Razvojne agencije Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja, zadužena za sudjelovanje u aktivnostima pripreme, prijave i provedbe Projekta, a posebno vezano uz ocjenu usklađenosti Projekta s važećim strateškim okvirom.
 
 
- za zamjenike članova:
Martina Ljubić Smodila, voditeljica Odjela za objave i dokumentaciju, Sektor za planiranje i pripremu postupaka javne nabave, Gradski ured za financije i javnu nabavu, za zamjenu Igoru Kozini.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba