clanak False

Koordinacija Grada Zagreba za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita

02.11.2022.
Koordinacija Grada Zagreba za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita
(2.11.2022.)
 
 
- predsjednica:
 Jana Radić,
- članovi:
Iva Prpić,
Marijana Prevendar,
Nataša Ritan,
Pavlica Bajsić,
Nejra Kadić Meškić,
Salam Ibrahim Kadhim Al-Nidawi,
Lana Vučinić,
Tea Vidović Dalipi.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba