clanak False

Koordinacija Grada Zagreba za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita

07.09.2023.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Koordinacija
Grada Zagreba
za integraciju osoba
kojima je odobrena
međunarodna zaštita

(2.11.2022.)
 
(izmjena 12.1.2023., 7.9.2023.)

 
- predsjednica:
 Jana Radić,

- članovi:
Iva Prpić,
Marijana Prevendar,
Nataša Ritan,
Pavlica Bajsić,
Nejra Kadić Meškić,
Salam Ibrahim Kadhim Al-Nidawi,
Lana Vučinić,
Tea Vidović Dalipi.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba