clanak False

Pregovarački odbor Grada Zagreba za pokretanje postupka pregovora o sklapanju Kolektivnog ugovora za zaposlene u Domu za djecu i odrasle žrtve obiteljskog nasilja “Duga - Zagreb“

10.01.2024.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
Pregovarački odbor
Grada Zagreba
za
pokretanje postupka
pregovora o sklapanju

Kolektivnog ugovora
za zaposlene u
Domu za djecu i odrasle
žrtve obiteljskog

nasilja “Duga - Zagreb“
 
(7.12.2022.)
 
(izmjena 8.2.2023., 10.1.2024.)
 
- predsjednica:
Lora Vidović;
 
- članovi:
Željka Barić,
Tihana Zadro,
Andreja Ninić
Iva Prpić.
 
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba