clanak False

Povjerenstvo Grada Zagreba za prevenciju infekcije HPV-om i drugih spolno prenosivih bolesti (SPB)

29.06.2022.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Povjerenstvo
Grada Zagreba
za prevenciju
infekcije HPV-om
i drugih spolno
prenosivih
bolesti (SPB)

 
(29.6.2022.)
 
 
- za predsjednicu:
doc. dr. sc. Marjeta Majer, dr. med., spec. školske medicine;
 
- za članove:
dr. sc. Mirela Šentija Knežević,
prim. mr. sc. Nives Šikanić - Dugić, dr. med.,
prim. dr. sc. Tatjana Nemeth Blažić, dr. med.,
Tatjana Petričević Vidović, dr. med.,
prof. dr. sc. Hrvoje Vrčić, dr. med.,
doc. dr. sc. Suzana Ljubojević - Hadžavdić, dr. med.,
Neda Ferenčić Vrban, dr. med.,
Davor Dubravić, mag. psych.,
dr. sc. Jasenka Grujić Koračin,
Marko Gangur, Međunarodna udruga studenata medicine – CroMSIC.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba