clanak False

Povjerenstvo za dodjelu grobnog mjesta za ukop znamenite osobe

18.07.2022.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Povjerenstvo za
dodjelu grobnog
mjesta za ukop
znamenite osobe

 
(18.7.2022.)
 
 
- za predsjednicu:
Dianora Kobia Lulić,
 
- za članove:
 Martina Jurišić,
 Emina Višnić,
 Tatjana Dalić,
 Lana Križaj,
 Romana Galić i
 Tatjana Operta.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba