clanak False

Povjerenstvo za dodjelu rezerviranih parkirališnih mjesta

26.10.2022.
Povjerenstvo za dodjelu rezerviranih parkirališnih mjesta
(26. 10. 2022.)
 
- predsjednica:
Bojana Kovačić,
- zamjenik predsjednice:
Tihomir Barišić,
- članovi:
Goran Klipa,
Riza Raifi,
- zamjenici članova:
Saša Milošević,
Vibor Videc.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba