clanak False

Povjerenstvo za izravnu dodjelu financijskih sredstava udrugama

05.04.2022.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Povjerenstvo za
izravnu dodjelu
financijskih sredstava
udrugama

 
(5.4.2022.)
 
- za predsjednicu:
Martina Jurišić;
 
- za članove:
Željko Matijašec,
Daniela Juroš Pečnik,
Tatjana Dalić,
Dianora Kobia Lulić,
Jana Radić,
Marijana Dropuljić.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba