clanak False

Povjerenstvo za odobravanje potpora za organiziranje događanja iz područja obogaćivanja i unapređenja turističke ponude u Gradu Zagrebu

27.07.2023.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
Povjerenstvo za
odobravanje potpora za

organiziranje događanja
iz područja obogaćivanja
i

unapređenja turističke
ponude u Gradu Zagrebu

 
(27.7.2023.)
 
 
- za predsjednika:
Ana Pavičić-Kaselj;
 
- za članove:
Luka Thumm,
Ana Pandža Kunčević,
Frano Boban,
Ana Salopek.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba