clanak False

Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja za područje zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva i lovstva

05.04.2022.
Povjerenstvo za
provjeru ispunjavanja
propisanih uvjeta
natječaja za

područje zaštite
životinja, poljoprivrede,
šumarstva i lovstva

 
(5.4.2022.)
 
- za predsjednicu:
Sunčica Vutmej Latović;
 
- za članove:
Vlatka Lipovac Vranić,
Draženko Pandek,
Iva Herceg,
Robert Matić.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba