clanak False

Povjerenstvo za stratešku procjenu utjecaja Plana razvoja Grada Zagreba za razdoblje 2021. – 2027. godine na okoliš

19.07.2023.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Povjerenstvo za
stratešku
procjenu utjecaja

Plana razvoja
Grada Zagreba
za razdoblje
2021. – 2027. godine
na okoliš

(23. 8. 2022.)
(izmjena: 27.2.2023.,
19.7.2023.)


 
predsjednica:
- Sonja Sočivica, Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja
 
članovi/ce:
- Matej Majdenić,  Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpada;
- Dora Kavur Grgorović, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za zaštitu prirode;
- Jurica Rosandić, Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet;
- doc.dr.sc. Sandra Tucak Zorić, Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje;
- Jure Šola, Stručna služba Gradske uprave;
- Štefica Mihalic, Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade;
- Alan Maleković, Gradski ured za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo;
- Sandra Vajda, Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom;
- Marijana Sironić, Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode;
- dr. sc. Biljana Janev Hutinec, Javna ustanova Maksimir;
- Ana Marija Unetić, Hrvatske vode, VGO za gornju Savu;
- Sandra Wolf Kramarić, Javna ustanova Park prirode Medvednica;
 
tajnik:
- Hrvoje Meštrov, Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja.

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba