clanak False

Pregovarački odbor Grada Zagreba za početak pregovora o produženju primjene Kolektivnog ugovora za radnike Doma za starije osobe „Park“

25.01.2023.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Pregovarački odbor
Grada Zagreba
za
početak pregovora
o produženju primjene

Kolektivnog ugovora
za radnike Doma za
starije osobe „Park“

 
(25.1.2023.)
 
 
 
- za predsjednicu:
mr.sc. Lora Vidović (Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom);
 
- za članove:
Andreja Ninić, dipl.soc.rad. (Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom),
Boran Bandov, dipl.iur. (Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom),
Nataša Koražija, univ.mag.sanit.publ. (Dom za starije osobe „Park“),
Adrijana Spajić, bacc.oec.(Dom za starije osobe „Park“),
Zorana Stevanović, dipl.soc.rad. (Dom za starije osobe „Park“).
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba