clanak False

Pregovarački odbor Grada Zagreba za pokretanje postupka pregovora o sklapanju Kolektivnog ugovora za zaposlene u Ustanovi za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom – URIHO

19.04.2023.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
Pregovarački odbor
Grada Zagreba
za pokretanje
postupka pregovora
o sklapanju

Kolektivnog ugovora
za zaposlene
u Ustanovi za
profesionalnu
rehabilitaciju i

zapošljavanje osoba
s invaliditetom
– URIHO

 
(19.4.2023.)
 
- predsjednica:
Lora Vidović;
 
- članovi:
Marinka Bakula - Anđelić;
Đurđica Svaton;
Ana Matijević;
Sanja Major.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba