clanak False

Projektni tim za pripremu i provedbu Projekta „Adaptacija i prenamjena Galerije Gradec (Emilijeve kuće) u kulturno - turistički centar Gradec„

14.12.2022.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Projektni tim
za pripremu i provedbu Projekta 
„Adaptacija
i
prenamjena
Galerije Gradec
(Emilijeve kuće)
u kulturno - turistički
centar Gradec„


(14.12.2022.)
Projektni tim čine koordinator projekta, voditelj projekta, zamjenica voditelja projekta, administratorica projekta i dva podtima: Tim za upravljanje EU projektom i Tim za operativne poslove izgradnje, te se u projektni tim imenuju:
- dr.sc. Luka Korlaet, zamjenik gradonačelnika Grada Zagreba, koordinator projekta,
- Antonio Picukarić, Javna ustanova Galerija Klovićevi dvori, voditelj projekta,
- Ines Franov Beoković, Stručna služba Gradske uprave, zamjenica voditelja projekta,
- Matea Brajko, Stručna služba Gradske uprave, administrator projekta.
 
U Tim za upravljanje EU projektom imenuju se:
- Mirna Ćosić Asan, Stručna služba Gradske uprave, voditeljica tima za upravljanje EU projektom,
- Igor Delak, Stručna služba gradske uprave, član projektnog tima, stručnjak za pravne poslove,
- Igor Kozina, Gradski ured za financije i javnu nabavu, član projektnog tima za nabavu,
- Ana Fistanić, Javna ustanova Galerija Klovićevi dvori, članica projektnog tima za revizijski trag
- Jelena Ricov, Gradski ured za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo, članica projektnog tima za programe kulturno-turističkog centra.
 
U Tim za operativne poslove izgradnje imenuju se:
- Ivica Blažun, Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, voditelj tima za operativne poslove izgradnje,
- Zrinka Puhin, Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, članica projektnog tima za projektnu dokumentaciju i građevinske radove,
- Martin Jurin, Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode, član projektnog tima za zaštitu kulturne baštine,
- Suzica Bušljeta, Gradski ured za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društva, članica projektnog tima za radove.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba