clanak False

Projektni tim za pripremu i provedbu projekta „Kino Europa“

29.06.2023.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
Projektni tim za pripremu i provedbu projekta 
„Kino 
Europa“

 
29.6.2023.
 
 
- za voditelja:
dr.sc. Luka Korlaet, zamjenik gradonačelnika Grada Zagreba,
 
- za zamjenicu voditelja:
Nikolina Radić Štivić, Gradski ured za kulturu, međugradsku i međunarodnu, suradnju i civilno društvo,
 
- za članove:
Ivana Miliša-Klarić, Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, članica zadužena za operativne poslove, izrade projektne dokumentacije, izgradnje i opremanja;
Hrvoje Hribar, Kulturno informativni centar, ravnatelj, član zadužen za planiranje programskog sadržaja;
Suzica Bušljeta, Gradski ured za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo, članica zadužena za pravovremenu stručnu podršku, dostavu podataka i dokumentacije tijekom pripreme i provedbe Projekta iz nadležnosti Gradskog ureda za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo te praćenje projekta u cilju planiranja i financiranja, izgradnje, opremanja i održavanja objekta Kina Europa uključujući financijski i proračunski aspekt Projekta;
Nikola Stojadinović, Gradski ured za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo, član zadužen za praćenje pravovremenosti i kvalitete provedbe aktivnosti Projekta, praćenje i kontrolu svih aspekata Projekta, praćenje izvršenja i napretka provedbe projektnih aktivnosti, izvještavanje, organizaciju sastanaka, pravovremenu distribuciju i prikupljanje materijala i dokumenata potrebnih za pripremu i provedbu Projekta uključujući financijski i proračunski aspekt Projekta;
Ines Franov Beoković, Stručna služba Gradske uprave, članica zadužena za planiranje i praćenje te izradu dokumentacije za financiranje EU i drugim izvorima financiranja;
Igor Kozina, Gradski ured za financije i javnu nabavu, član zadužen za javnu nabavu;
Koraljka Rožanković Uremović, Gradski ured za upravljanje imovinom i stanovanje, članica zadužena za imovinsko-pravna pitanja;
Martin Jurin, Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode, član zadužen za pitanja koja se odnose na zaštitu kulturnih dobara;
Ivan Lazić, Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o., član zadužen za pitanja koja se odnose na upravitelja objekta
 
- za zamjenike članova:
Vedran Grladinović, Kulturno informativni centar,
Andrea Grgić, Kulturno informativni centar,
Jelena Ricov, Gradski ured za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo,
Matej Stić, Gradski ured za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo,
Martina Ljubić Smodila, Gradski ured za financije i javnu nabavu,
Mirna Ćosić Asan, Stručna služba Gradske uprave,
Domagoj Šešok, Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o.,
Ivana Parašilovac, Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba