clanak False

Projektni tim za provedbu projekata prijavljenih na Poziv Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv, referentni broj: C3.1.R1-I1.1

10.05.2023.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
 
Projektni tim za
provedbu projekata
prijavljenih na

Poziv Izgradnja,
dogradnja,
rekonstrukcija i
opremanje
predškolskih
ustanova,

prvi Poziv,
referentni broj:
C3.1.R1-I1.1


(10.5.2023.)
 
- za voditeljicu:
- Tanja Dujlović, Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade;
 
za članove/ice: 
- Krešimir Štimac, Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade,
- Patrik Mićanović, Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade,
- Petra Majetić,  Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade,
- Ines Franov Beoković, Stručna služba Gradske uprave,
- Matea Brajko, Stručna služba Gradske uprave,
- Mirna Ćosić Asan, Stručna služba Gradske uprave,
- Damjan Lisska, Stručna služba Gradske uprave,
- Tereza Marković Omrčen, GU za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo,komunalne poslove i promet,
- Lidija Žunić Puđa, GU za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet,
- Tanja Dijan, GU za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet,
- Nikolina Krmek, GU za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba