clanak False

Projektni tim za provedbu projekta „Unites - UrbaN InTEgration Strategies through co – desing „

29.06.2022.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Projektni tim
za provedbu
projekta
„Unites - UrbaN
InTEgration
Strategies through
co – desing „

 
(29.6.2022.)
 
 
- Andrija Petrović, Gradski ured za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo,  voditelj Projektnog tima;
- Jana Radić, Gradski ured za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo, članica Projektnog tima;
- Kristina Ivanović Stakić, Gradski ured za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo, članica Projektnog tima;
- Ivan Miljenović, Gradski ured za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo, član Projektnog tima;
- Jurica Gregurić, Gradski ured za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo, član Projektnog tima.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba