clanak False

Radna skupina za razvoj društvenog poduzetništva na području Grada Zagreba

05.06.2023.
 
Radna skupina za razvoj društvenog poduzetništva na području Grada Zagreba
 
(5.6.2023.)
 
- predsjednica:
Ana Pavičić - Kaselj,
 
- članovi:
Nera Pavić,
Svjetlana Maleković,
Frane Dadić,
Ivana Nikčević,
Đina Mladineo Milaković,
Frane Šesnić,
Iva Ivšić,
Dražen Šimleša,
Davorka Vidović,
Daniela Širinić,
Davor Nikolić,
Sanja Major.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba