clanak False

Radna skupina za urbanu prehranu i zelenu javnu nabavu

03.05.2023.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Radna skupina
za urbanu
prehranu i
zelenu javnu
nabavu

 
(9.5.2022.)
 
(izmjena 18.8.2022., 3.5.2023.)
 
 
- za predsjednika:
Sonja Karoglan Todorović;
 
- za članove:
Emil Tuk,
Miroslav Kovač,
Igor Kozina,
Branko Ančić,
Darko Znaor,
Dražen Šimleša,
Jasna Bošnir,
Gordan Bosanac,
Irena Benko,
Darko Liović.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba