HR EN

Gradonačelnik odgovara

Facebook Twitter YouTube Blogger

ADRESAR

Centrala gradske uprave 
tel: 01/ 610 1111

Od 12. ožujka, gradski uredi, zavodi i službe koji posluju sa strankama, utorkom i četvrtkom rade do 18 ,00 sati.

 

ODSJEK ZA GRAĐANE
 INTEGRIRANI KONTAKT CENTAR
KOMUNALNO REDARSTVO
PROMETNO REDARSTVO
Trg S. Radića 1
Uredovno vrijeme 8 - 19h
tel. 610 1554, 
e-mail: odsjek-za-gradjane@zagreb.hr
tel. 4866 866
fax.4866 880
e-mail: kontakt-centar@zagreb.hr
tel. 610 1566
(svaki dan 8 - 20h)

tel. 6166 131 
fax. 6166 145

 

MOJZAGREB (prijavite, pregledajte ili komentirajte nepravilnosti) - Besplatna linija za građane: 0800 2554

 

 

 ZIMSKA SLUŽBA: 6422 227; 6422 228 // DOJAVNI CENTAR ZAGREBAČKIH CESTA: 0800 0551