clanak False

Radno vrijeme, primanje stranaka i dežurstvo

28.11.2023.
SEKTOR ZA GRAĐANSKA STANJA

Radno vrijeme: 
Početak između 7,30 i 8,30 i završetak između 15,30 i 16,30 sati a utorkom i četvrtkom završetak u 18,00 sati.

Primanje stranaka: 
Stranke se primaju ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8,30 do 15,30 a utorkom i četvrtkom od 8,30 do 18,00 sati, na način da je dežurstvo organizirano na sljedeći način:

Poslovi vezani uz matičarstvo i građanska stanja UTORKOM OD 15,30 DO 18,00 obavljali bi se na sljedećim lokacijama:
Matični ured Sesvete - Trg Dragutina Domjanića 4
Matični ured Trešnjevka - Park Stara Trešnjevka 2
Matični ured Novi Zagreb - Avenija Dubrovnik 12
Središnji odsjek za državljanstvo - Avenija Dubrovnik 12
Matični ured Medveščak - Draškovićeva 15
Matični ured Črnomerec - Trg Francuske republike 15 
Središnji odsjek za sklapanje brakova i životnih partnerstava - Trg Francuske republike 15 
Odsjek za vođenje registra birača Grada Zagreba - Trg Francuske republike 15 

Poslovi vezani uz matičarstvo i građanska stanja ČETVRTKOM OD 15,30 DO 18,00 obavljali bi se na sljedećim lokacijama:
Matični ured Dubrava - Dubrava 49
Matični ured Peščenica - Zapoljska 1
Matični ured Susedgrad - Sigetje 2
Matični ured Maksimir - Petrova 116 - privremeno na lokaciji Draškovićeva 15
Matični ured Centar - Draškovićeva 15
Matični ured Grad Zagreb - Draškovićeva 15
Središnji odsjek za matičarstvo i evidenciju birača koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj - Draškovićeva 15

ODSJEK ZA POSLOVE PISARNICE

Radno vrijeme:
svaki radni dan između 7,30 i 8,30 i završetak između 15,30 i 16,30 sati, a utorkom i četvrtkom do 18,00 isključivo na lokaciji trg Stjepana Radića 1 (Pododsjek za poslove središnje pisarnice).  

Primanje stranaka: 
Stranke se primaju ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8,30 do 15,30, a utorkom i četvrtkom do 18,00 isključivo na lokaciji trg Stjepana Radića 1 (Pododsjek za poslove središnje pisarnice).