Početak nove školske godine

Ovu školsku godinu obilježava značajno smanjenje rada škola u tri smjene. Naime, školske godine 2009./2010., od 106 osnovnih škola u Gradu Zagreba, 22 škole radile su u jednoj smjeni, 68 škola u dvije smjene te 16 škola u tri smjene.
03.09.2010.

OSNOVNE ŠKOLE GRADA ZAGREBA

U ponedjeljak, 6. rujna ove godine u 115 (110 javnih i 5 privatnih) osnovnih škola Grada Zagreba školsku godinu 2010./2011 započinje 61 639 učenika smještenih u
2 882 razredna odjela.
Od navedenog ukupnog broja, učenika prvih razreda ima 7192 u 336 razrednih odjela, što je 149 učenika i 12 razrednih odjela više nego prethodne školske godine. Međutim, ukupan broj učenika je manji nego prethodne školske godine i to za 1269 učenika, odnosno 46 razrednih odjela.
Podaci o broju učenika 4 umjetničke /3 glazbene i 1 plesna/ škole bit će poznati do kraja rujna.
Ovu školsku godinu obilježava značajno smanjenje rada škola u tri smjene. Naime, školske godine 2009./2010., od 106 osnovnih škola u Gradu Zagreba, 22 škole radile su u jednoj smjeni, 68 škola u dvije smjene te 16 škola u tri smjene.
Školske godine 2010./2011. godine poboljšan je pedagoški standard škola, budući da smo ciljnim ulaganjima i kvalitetnijom organizacijom stvorili uvjete da 26 osnovnih škola radi u jednoj smjeni, 75 u dvije te svega 5 škola u tri smjene.
Zaključno, 4 osnovne škole će prijeći na rad s dvije smjene na jednu, a 11 škola će prijeći na rad s tri smjene na dvije. Problem rada u tri smjene preostalih pet škola planiramo riješiti do školske godine 2012./2013.
U nastavku slijedi popis škola koje će prijeći na rad u smjenama te škola koje će nastaviti s radom u tri smjene:

1. Osnovne škole koje će prijeći na rad s tri na dvije smjene:
• OŠ Bukovac
• OŠ Vladimira Nazora
• OŠ Žitnjak
• OŠ Borovje
• OŠ Rudeš
• OŠ Medvedgrad
• OŠ Antuna Mihanovića
• OŠ Dr. Ante Starčevića
• OŠ Marije Jurić Zagorke
• OŠ Otona Ivekovića
• OŠ Ante Kovačića

2. Osnovne škole koje će prijeći na rad s dvije na jednu smjenu:
• OŠ Jordanovac
• OŠ Mladost
• OŠ Žuti Brijeg
• OŠ Malešnica

3. Osnovne škole koje će nastaviti s radom u tri smjene:
• OŠ Remete
• OŠ Sv. Klara
• OŠ Vrbani
• OŠ Pavleka Miškine
• OŠ Brestje

:
BROJ SMJENA               2009./2010.-br. škola                2010./2011.-br. škola
Jedna smjena                         22                                                      26
Dvije smjene                           68                                                      75
Tri smjene                               16                                                        5

U osnovnim školama u kojima se smanjuje rad s tri na dvije smjene izvršeni su građevinski zahvati kojima je, u okviru postojećih prostora, prenamjenom povećan broj učionica. Također, prizemlje osnovne škole Matka Laginje preuređeno je za potrebe Škole za suvremeni ples Ane Maletić koja će tako po prvi put od 1947. godine dobiti svoj prostor. Time je bitno povećan prostor i funkcionalnost navedene škole s novouređenim učionicama za nastavu plesa, garderobama i sanitarnim čvorovima. Na 2. katu objekta u kojem je plesna škola dosad boravila, uređene su 4 učionice te specijalizirana učionica za fiziku, kemiju i biologiju za potrebe održavanja nastave Osnovne škole Matka Laginje.
Za novouređene prostore nabavljen je učionički namještaj i specijalizirana oprema pa su na taj način poboljšani uvjeti za odvijanje odgojno-obrazovnog procesa. U tu svrhu, za građevinsko-obrtničke radove i opremu ukupno je izdvojeno 1.000.000,00 kn.

SREDNJE ŠKOLE GRADA ZAGREBA

Svih 86 (67 javnih i 19 privatnih) srednjih škola Grada Zagreba s oko 40.100 učenika školsku godinu 2010./2011. započinje također u ponedjeljak, 6. rujna ove godine.
Od navedenog ukupnog broja, učenika prvih razreda srednjih škola ima 10 701 , što je 499 učenika manje nego prethodne školske godine, ali je ukupan broj učenika veći nego prethodne školske godine i to za 961 učenika.
Međutim, ističemo da su navedeni brojčani podaci privremeni, budući da je Odlukom ministra znanosti, obrazovanja i športa o upisu učenika u prvi razred srednje škole u školskoj godini 2010./2011., iznimno učenicima povratnicima iz inozemstva omogućen upis najkasnije do 10. rujna 2010. godine.
S radom također započinje 15 učeničkih domova, od kojih su tri u sastavu srednjih škola.
Posebno želimo istaknuti da su u tijeku radovi na uređenju prostora na lokaciji Selska cesta 119 u sklopu objekta u kojem se nalazi učenički dom, a za potrebe preseljenja Športske gimnazije koja je 16 godina bila podstanar na Kineziološkom fakultetu. Za novouređene prostore izdvojeno je 15.000.000,00 kn a preseljenje se očekuje 15. studenoga 2010. godine.
Za sanaciju građevine u Križanićevoj ulici koja je zaštićeno kulturno dobro, izdvojeno je 3.500.000,00 kn.


Gradske vijesti