ZagrebPlan, Razvojna strategija Grada Zagreba, Strateška razvojna usmjerenja do kraja 2013.

Gradska skupština Grada Zagreba je na svojoj 36. sjednici održanoj 26. travnja 2012. usvojila Prijedlog ZagrebPlana, Razvojne strategije Grada Zagreba, s razvojnim usmjerenjima do kraja 2013. godine.

Svrha je izrade i donošenja ZagrebPlana dugoročno usmjeriti aktivnosti prema uravnoteženom razvoju te potaknuti tijela gradske uprave i ostale nositelje razvoja na bolje korištenje sredstava iz fondova EU.

Proces izrade ZagrebPlana vodio je Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada. U pripremi pojedinih dijelova strategije sudjelovale su ekspertne radne grupe sastavljene od predstavnika gradskih upravnih tijela, trgovačkih društava u vlasništvu Grada i značajnih institucija te cijenjeni stručnjaci iz pojednih područja. Savjetničku podršku pružio je IMO – Institut za međunarodne odnose.

 

ZagrebPlan, Razvojna strategija Grada Zagreba


Aktivnosti