clanak False

Donesene Odluke o UPU Veliko Polje te UPU Staro Brestje - zapad

12.12.2019.
U nastavku 29. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba održane u srijedu, 11. prosinca 2019., na prijedlog Gradonačelnika Grada Zagreba, prihvaćen je Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Veliko Polje te Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Staro Brestje - zapad.
 
Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Veliko Polje
Donošenjem Plana osiguravaju se prostorne mogućnosti za smještaj planiranih sadržaja osnovne škole, dječjeg vrtića, trodjelne školske dvorane za potrebu djece predškolske dobi i djece školske dobi, ali i za rekreacijske potrebe cijelog naselja, prostora manjeg tržnog centra i središnjeg javnog prostora – trga; za građenje javne i društvene namjene koji će zadovoljiti zahtjeve za odvijanjem predškolskog programa za 200 polaznika dječjeg vrtića u 10 skupina, odvijanjem školskog programa nastave za 560 učenika u 20 razrednih odjeljenja u jednoj smjeni, te školske sportske dvorane za tjelesnu i zdravstvenu kulturu, što uključuje i rješenje sportskih terena i idejno hortikulturno rješenje. Idejnim rješenjem potrebno je ostvariti funkcionalno povezivanje sklopova škole i dvorane, te kvalitetne odnose i komunikaciju zatvorenih i otvorenih prostora škole; za dobivanje kvalitetnog i osmišljenog trga i društvenog prostora u smislu organizacije kvalitetnog središnjeg prostora naselja i prostora nove tržnice na malo, kapaciteta od 5 do 10 prodajnih mjesta ili boksova. Zavod za prostorno uređenje grada Zagreba izradio je Plan.

Više saznajte ovdje.

 
Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Staro Brestje - zapad
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Staro Brestje - zapad donosi se sukladno Odluci o donošenju GUP-a Sesveta prema kojoj su određene površine za koje je propisana obveza izrade i donošenja urbanističkih planova uređenja.

U skladu s programskim smjernicama za izradu Plana utvrđenima GUP-om Sesveta, primarni je cilj uređenje novog dijela naselja mješovite, pretežito stambene namjene s odgovarajućim sadržajima javne namjene, u skladu s urbanim standardom šireg područja. Ciljevi i programska polazišta za izradu Plana su:
  • uređenje novog dijela naselja mješovite, pretežito stambene namjene uz određivanje optimalnog načina i kapaciteta korištenja, uređenja i zaštite kako bi se realizirao koncept cjelovite mješovite, pretežito stambene zone te pratećih javnih sadržaja
  • definiranje primjerene tipologije izgradnje koja će sačuvati kvalitetu prostora te stvoriti novi urbanitet primjeren sredini
  • ostvarivanje cjelovitosti i prepoznatljivosti prostorne strukture, kompatibilnosti prostornih funkcija te dobre prometne povezanosti i infrastrukturne opremljenosti
  • omogućavanje realizacije planirane namjene uz očuvanje izvorne vrijednosti prirodnog okruženja te identiteta prostora.
Više saznajte ovdje.

Aktivnosti