clanak False

Uključivanje javnosti u izradu Strategije zelene urbane obnove Grada Zagreba

24.02.2023.
Grad Zagreb pokrenuo je izradu Strategije zelene urbane obnove Grada Zagreba s ciljem osmišljavanja sustavnog pristupa planiranju, oblikovanju, upravljanju i održavanju zelene infrastrukture te kružnom gospodarenju prostorom i zgradama.
Strategiju za Grad Zagreb izrađuje tvrtka Vita projekt d.o.o., a izrada se u potpunosti financira bespovratnim sredstvima Europske unije, kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021-2026.

Cilj izrade Strategije je potaknuti razvoj urbane zelene infrastrukture kao sustava kvalitetnih zelenih i vodenih površina koje omogućuju niz koristi za stanovništvo dok istodobno pružaju stanište za biljke i životinje. Zadatak Strategije je i dati smjernice za kružno gospodarenje prostorom i zgradama, kroz poticanje ponovnog korištenja zgrada i prostora, produljenja njihove trajnosti i smanjenja količine građevnog otpada, povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije te ponovnog korištenja postojećih građevnih proizvoda i materijala.

Budući da se zelena infrastruktura i prostor uopće planiraju za stanovništvo koje u njemu živi i koristi ga, želimo prikupiti stavove, razmišljanja, potrebe i želje stanovnika Grada Zagreba o ove dvije teme, stoga pozivamo na sudjelovanje u anketi.

Anketa je u potpunosti anonimna, a dobiveni rezultati koristit će se za potrebe izrade Strategije zelene urbane obnove Grada Zagreba. Prikupljeni podaci bit će pohranjeni na sigurnom i zaštićenom mjestu.
 

Link na upitnik: https://forms.gle/1ZEabSMGXtpaJRAv5 


„Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.”


Aktivnosti