clanak False

Prezentacija studijskog posjeta gradu Kawasakiju (IURC program)

17.02.2023.
17. veljače 2023. u ZgForumu radna skupina za provedbu programa IURC (Međunarodna urbana i regionalna suradnja) predstavila je kolegama iz uprave izvješće sa službenog posjet Gradu Kawasakiju. U sklopu posjeta članovi delegacije su se susreli sa gradonačelnikom Kawasakija g. Norihikom Fukudom, upoznali se sa sustavom upravljanja gradom te obišli gradsku luku, postrojenja za obradu otpada, inovacijske centre, poduzetnički inkubator, te gradski park Ikuta Ryokuchi.

Nastavno na sudjelovanje u ranijem programu IUC, Grad Zagreb se prijavio u program IURC u svibnju 2021., te je povezan u tripartitnu suradnju sa gradovima Rijekom i Kawasakijem. Program financira obostrane posjete i koordinira izradu akcijskog izvještaja temeljem kojega gradovi mogu nastaviti suradnju na temama od zajedničkog interesa.

Jedna od ključnih tema u Kawasakiju je rješavanje problema zagađenja, tako da su se članovi radnog tima kroz studijski posjet upoznali s rješenjima koja promiču učinkovito gospodarenje otpadom, obnovljive izvore energije, dekarbonizaciju, cjelovito urbano zelenilo i poticanje inovativnog poduzetništva.
 

Aktivnosti