clanak False

Predstavljanje slikovnice namijenjene slijepoj, slabovidnoj i ostaloj djeci

10.10.2023.
U utorak 10. listopada 2023. članice Soroptimist kluba Zagreb Centar, koji je dio svjetske organizacije žena s više od 70.000  članica (https://www.soroptimist-zagreb-centar.eu) predstavile su u prostoru ZgForuma, Gajeva 27, taktilnu slikovnicu namijenjenu svoj djeci, a ne samo onoj s razvojnim teškoćama. Glavna junakinja slikovnice je SORINA, djevojčica koja se ne razlikuje od druge djece, osim što se teže kreće.

Aktivnosti Kluba, bazirane prije svega na dobrovoljnom radu članica i podupiratelja, usmjerene su na pomoć ženama, djeci i ranjivim skupinama. Autorice predstavljene slikovnice, članice Soroptimist kluba Zagreb Centar Neda Bedenko (tekst) i Iva Šverko (ilustracije) objasnile su što ih je vodilo pri stvaranju ove slikovnice, kojoj je cilj da upozna i one, koji se ne susreću s takvim izazovima, sa svakodnevicom osoba s razvojnim teškoćama i invaliditetom.

U predstavljanju su sudjelovali Zoran Rogić iz Udruženja za unapređenje i obrazovanje slijepih i slabovidnih osoba i psihologinja Nataša Jokić Begić s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Tehnička priprema same slikovnice ne bi bila moguća bez osobnog angažmana Zorana Rogića, koji je zajedno sa svim našim članicama omogućio realizaciju projekta.

Aktivnosti