clanak False

Prezentacija studije Stručna podloga za izradu novog Prostornog plana Grada Zagreba – područje demografije –

02.10.2020.
Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada u suradnji s Gradskim uredom za demografiju izradio je Stručnu podlogu za izradu novog Prostornog plana Grada Zagreba  – područje demografije.
Prezentacija elaborata Stručna podloga za izradu novog Prostornog plana Grada Zagreba  – područje demografije održana je za upravna tijela Grada Zagreba i zainteresiranu stručnu javnosti u ZgForumu, Gajeva 27, u srijedu 30. rujna 2020. godine s početkom u 14,00 sati.

Sanja Jerković, pročelnica Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada u uvodnom dijelu pozdravila je prisutne i predstavila rad Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada te suradnju s Uredom za demografiju, a Mila Jelavić, pročelnica Ureda za demografiju predstavila je Ured za demografiju.

Prezentaciju studije Stručna podloga za izradu novog Prostornog plana Grada Zagreba – područje demografije održao je Tomislav Pejaković, Ured za demografiju.
Studija obuhvaća područje Grada Zagreba površine 641,32 četvornih kilometara sa 68 naselja, kao i prostor regije / širi prostor Grada Zagreba ovisno o temi koja se obrađuje.
U studiji su obrađena Demografska kretanja u Gradu Zagrebu te Stručna podloga za novi Prostorni plan Grada Zagreba.
 
U završnoj riječi Sanja Jerković, pročelnica Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada  navela je svrhu izrade studije i dalje planirane poslove.   
Svrha izrade elaborata je studijom kao stručnom podlogom ažurirati poglavlja Prostornog plana Grada Zagreba demografskim podacima temeljenim na posljednjem Popisu stanovništva Republike Hrvatske iz 2011. godine, kao i projekcijama kretanja stanovništva Grada Zagreba do 2061. godine.
Dugoročno planiranje razvoja i prostornog uređenja područja Grada Zagreba ovisno je o demografskom stanju i kretanjima stanovništva Grada Zagreba i povezane okolice, te očekivanim trendovima budućih demografskih kretanja.                              
Tijekom prezentacije odvijala se stručna diskusija.
Stručna podloga za izradu novog Prostornog plana Grada Zagreba – područje demografije –
bit će dostupna web stranici Grada Zagreba.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktivnosti