clanak False

Javni poziv za iskazivanje interesa gospodarskih subjekata za sudjelovanje u manifestaciji u sklopu „Aktivnosti na Savi“ na području Grada Zagreba ZA UGOSTITELJSKE AKTIVNOSTI

26.06.2019.
Na temelju Zaključka o objavi Javnog poziva za iskazivanje interesa gospodarskih subjekata za sudjelovanje u manifestaciji u sklopu „Aktivnosti na Savi“ na području Grada Zagreba za ugostiteljske aktivnosti, KLASA:350-07/19-01/116, URBROJ:251-03-02-19-2 od 18.6.2019., a radi ispitivanja zainteresiranosti potencijalnih ponuditelja, Grad Zagreb objavljuje 

Javni poziv za iskazivanje interesa gospodarskih subjekata za sudjelovanje u manifestaciji u sklopu „Aktivnosti na Savi“ na području Grada Zagreba ZA UGOSTITELJSKE AKTIVNOSTI
 
Predmet javnog poziva je iskazivanje interesa ponuditelja dostavom ponude za sudjelovanje u manifestaciji u sklopu „Aktivnosti na Savi" na području Grada Zagreba u razdoblju od 5.7.2019. do 16.9.2019. za ugostiteljske aktivnosti u paviljonima oznake P1 i P2 na lokaciji A.
 
Cilj javnog poziva je ispitivanje interesa ponuditelja za sudjelovanje u realizaciji projekta „Aktivnosti na Savi“, a koji će zadovoljiti kriterije ovog poziva.
 
Svrha javnog poziva je iskazivanje interesa ponuditelja za sudjelovanje u Ugostiteljskim aktivnostima.

Više saznajte putem: https://www.zagreb.hr/javni-poziv-za-iskazivanje-interesa-gospodarskih-s/145641

Aktivnosti