clanak False

Održiva mobilnost u Gradskom uredu za strategijsko planiranje i razvoj Grada

12.06.2019.
Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada je za potrebe obavljanja dostave, te poticanja održivih načina povezivanja međusektoralne kao i međuinstitucijske suradnje, osigurao dva hibridna bicikla "pedeleka".
 
Na temelju provođenja aktivnosti Ureda usmjerenih na poticanje održive urbane mobilnosti, a radi smanjenja negativnih utjecaja motornoga prometa, te promicanja i poticanja zdravog i održivog načina kretanja, bicikli će biti svakodnevno u upotrebi te će samim time doprinijeti uspješnosti provedbe Razvojne strategije Grada Zagreba.

Aktivnosti