HR EN

Gradonačelnik odgovara

Facebook Twitter YouTube

Male komunalne akcije

AKCIJE REALIZIRANE U 2015.
(iz Plana MKA Gradske četvrti Novi Zagreb - zapad)
 

NAPOMENA: U ovom pregledu posebno su označene (u stupcu: „Vrijednost“) akcije koje su u 2015. samo ugovorene i započete.
   

VRSTA AKCIJA LOKACIJA/OBJEKT OPIS I KOLIČINA
RADOVA/USLUGE/OPREME
VRIJEDNOST
JAVNOPROMETNE POVRŠINE I OBJEKTI Odra, Ulica Odranski vijenac 1 -31 izrada projektne dokumentacije za 300 m nogostupa 12.500,00
Odra, Ulica Petra Šimage uređivanje 800 m2 kolnika 125.500,00
Odra, Ulica sv.Izidora 2-16 uređivanje 387 m2 kolnika 342.200,00
IGRALIŠTA I ZELENE POVRŠINE ukupno 480.200,00
Odra, Odranska 82, dječje igralište popravak ograde i uređivanje 34.300,00
Odra, Odranska 82, polivalentno igralište postavljanje novih golova 15.300,00
DRUGI JAVNI OBJEKTI I POVRŠINE ukupno 49.600,00
Odra, Sv.Izidora 16, objekat NK uređivanje prostora I.faza 94.600,00
ukupno 94.600,00
UKUPNO 282.200,00