landing
VAŽNA NAPOMENA!
 
Učenici/ce i studenti/ce koji su za školsku/akademsku godinu 2023./2024. ostvarili pravo na neku drugu novčanu stipendiju, moraju se odlučiti koju će stipendiju primati te ukoliko žele odustati od Stipendije Grada Zagreba o tome u roku od 8 dana od dana objave Prijedloga rang-liste na internetskoj stranici Grada Zagreba obavijestiti nadležno gradsko upravno tijelo vlastoručno potpisanom izjavom na e-mail Odsjeka za stipendije: stipendije@zagreb.hr

Svi učenici/ce i studenti/ce koji su podnijeli prijavu na natječaj za dodjelu Stipendije u aplikaciji eStipendije imaju uvid i informacije o status predmeta svoje prijave.
 
U sustav eStipendije pristupa se kao i prilikom prijave na natječaj za dodjelu Stipendije isključivo prijavom putem Nacionalnog identifikacijskog i autorizacijskog sustava (NIAS) preko portala ePisarnica  https://e-pisarnica.zagreb.hr/ePisarnica/#/.


Dodatne informacije mogu se dobiti svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 15,00 sati u Gradskom uredu za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, Zagreb, Nova cesta 1, na e-mail: stipendije@zagreb.hr ili na brojeve telefona Odsjeka za stipendije:
  • za izvrsnost: 01/6166-342
  • za deficitarna zanimanja: 01/6166-041
  • za pripadnike romske nacionalne manjine: 01/6166-056
  • za učenike i studente s invaliditetom: 01/6101-236
  • na temelju socioekonomskog statusa: 01/6166-368

Na Prijedlog rang-liste svaki kandidat/kinja može podnijeti prigovor gradonačelniku isključivo u elektroničkom obliku putem aplikacije eStipendije u roku od 8 dana od dana objave prijedloga rang-lista na internetskoj stranici Grada Zagreba. Kandidati i kandidatkinje aplikaciji mogu pristupiti putem online servisa za građane preko portala ePisarnica Grada Zagreba odabirom usluge e-Stipendije na sljedećoj poveznici: https://e-pisarnica.zagreb.hr/ePisarnica/#/
Prigovor se podnosi na Prijedlog rang-liste samo za onu vrstu i kategoriju Stipendije za koju je kandidat predao prijavu na Natječaj na način da odabere vrstu Stipendije za koju želi podnijeti prigovor.
Za maloljetnog kandidata/kinju prigovor predaje zakonski zastupnik/ica.

Podnošenje prigovora završava pritiskom na gumb "Predaj prigovor". Izvan navedenog roka od 8 dana za podnošenje prigovora neće biti moguće više podnijeti prigovor. Prigovor obavezno mora sadržavati tekstualni opis (razloge podnošenja prigovora).

Nakon isteka roka za prigovore i donošenja odluka po prigovorima, gradonačelnik utvrđuje konačne liste za dodjelu Stipendije.
 
Nakon donošenja konačne liste za dodjelu Stipendije svi kandidati biti će pravovremeno obaviješteni o datumu potpisivanja ugovora o korištenju stipendije.


Na sljedećim poveznicama nalaze se korisničke upute u kojima se, između ostalog, nalaze i upute za predaju prigovora:
Korisničke upute za učenike
Korisničke upute za studente I. godine studija
Korisničke upute za studente ostalih godina studija