HR EN

Gradonačelnik odgovara

Facebook Twitter YouTube

Dan svih svetih

28.10.2011

 


P R I O P Ć E N J E

o privremenoj organizaciji i regulaciji prometa prigodom dana Svi Sveti


Privremena regulacija prometa, u zonama glavnih gradskih groblja, MIROGOJ i MIROŠEVEC, te na pojedinim lokacijama vezanim uz prilaze grobljima i uz organizaciju ZET-ovih linija, kao što su zone KAPTOL, SREBRNJAK i druge, provoditi će se od subote, 29. 10. do srijede, 02. 11. 2011. godine, a u zoni groblja MARKOVO POLJE, biti će na snazi od 29. 10. do 02. 11. 2011.
Na dane 31. 10. i 01. 11. 2011. u svim ovim zonama biti će na snazi uobičajeni stroži režim ograničenja prometa.

Pristup u zone zabrane i ograničenja prometa biti će omogućen samo vozilima ZET-a, TAXI, vozilima invalida i vozilima s posebnim dozvolama.


A) PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA

• ZONA MIROGOJ

U subotu, 29. 10. 2011. do nedjelje 30.10. 2011 od 07:30 do 20:00 sati i srijedu, 02. 11. 2010. od 09:00 do 20.00 sati, u zoni groblja Mirogoj biti će na snazi zabrana prometa u Aleji H.Bollea, te Mirogojskom, od rotora do Remetske ceste.
U ponedjeljak, 31. 10. 2011. i utorak, 01. 11. 2011., od 07.30 do 21.00 sati, zabrana prometa uspostaviti će se u Aleji H.Bollea, Mirogojskom od Rockefellerove do Aleje Hermana Bollea, te Remetskom cestom do Kamenitog stola.


• ZONA KAPTOL

U ponedjeljak, 31. 10. 2011. i utorak. 01. 11. 2011., od 07.30 do 21.00 sati, zabrana prometa uspostaviti će se ulicom Kaptol, Vlaškom, od Palmotićeve do Bakačeve, Bakačevom i Cesarčevom.
U ulici Nova Ves, od Vrančićeve do Degenove, uvodi se jednosmjerni promet u smjeru prema jugu i biti će u cjelodnevnoj primjeni tijekom 31. 10. i 01. 11. 2011. godine. Lijevo skretanje iz Ribnjaka u Degenovu biti će zabranjeno.
Od ponedjeljka 31. 10. 2011. u 07.30. do utorka 01. 11. 2011. u 20.00 sati zabranjuje se parkiranje zapadno od raskrižja Vlaška – Kurelčeva.

• ZONA SREBRNJAK

U ponedjeljak, 31. 10. 2011. i utorak, 01. 11. 2011., od 07.30 do 21.00 sati, uvest će se slijedeća ograničenja:
Zabrana prometa uspostaviti će se Bijeničkom od Srebrnjaka do Laščinske kbr.144, te Laščinskom, od Laščinskog Borovca do Bijeničke.
Jednosmjeran promet uvodi se u Bijeničkoj, od Aleje H.Bollea do Srebrnjaka (smjer sjever), kao i u ulici Srebrnjak od Bijeničke do kružnog toka na Petrovoj.
Desno skretanje iz kružnog toka Petrova u ulicu Srebrnjak biti će zabranjeno.
Zabranjuje se parkiranje na Bijeničkoj od Aleje H. Bollea do ul. Srebrnjak• ZONA MIROŠEVEC

U u subotu 29. 10. 2011., nedjelju 30. 10. 2011. i srijedu, 02. 11. 2011., od 07.00 do 19.00 sati, biti će na snazi zabrana prometa u Aleji tišine.
U ponedjeljak, 31. 10. 2011. i utorak, 01. 11. 2011., od 07.30 do 19.00 sati, uvest će se slijedeća ograničenja:
Zabrana prometa uvodi se u Oporovečkoj od Ljubijske do Grižanske, u Grižanskoj, od ul. Mirka Deanovića do Oporovečke, Novačkom od Potočke do ulice Pesteri, u Aleji tišine, Mirnoj ulici, Mramornom prilazu, u zoni raskrižja Stara Oporovečka, Oporovečka, Grižanska, te na raskrižjima svih ulica koje izlaze na Grižansku između Malekove i Oporovečke.


• ZONA MARKOVO POLJE

Na dane 29. i 30. 2011., u vremenu od 06.00 do 19.00 sati, uvodi se jednosmjeran promet u Aleji mira od Zlatarske do Vugrovečke i Vugrovečkom od Varaždinske.
Na dane 31. 10., i 01. 11. 2011. od 06,00 do 19.00 sati bit će zabranjen promet Vugrovečkom od Vraždineske do Markovog polja i u Aleji mira od Markovog polja do Zlatarske.
.

B) POSEBNA ORGANIZACIJA PRIJEVOZA PUTNIKA ZET-a PRIGODOM DANA SVIH SVETIH

Već od 29. 10. pa do 02. 11. 2011. godine prema zonama glavnih gradskih groblja, MIROGOJ, MIROŠEVEC I MARKOVO POLJE, kao i manjim lokalnim grobljima, linije javnog gradskog prijevoza putnika biti će pojačane s dodatnim kapacitetima.
U dane 31. 10. i 01. 11. 2011., primjenjivati će se posebna organizacija prijevoza prema glavnim gradskih grobljima.


B1) PROMJENE I PRILAGODBE U TRAMVAJSKOM PROMETU

1. U subotu 29. 10. 2011. godine tramvajski promet odvijat će se po subotnjem voznom redu, a po potrebi će biti pojačan s dodatnim vlakovima koji će voziti prema glavnim gradskim grobljima.

2. U nedjelju 30. 10. 2011. godine tramvajski promet će se odvijati po sljedećem voznom redu:
- na tramvajskim linijama broj 2, 5, 7, 8, 9, 13 i 15 tramvajski promet će se odvijati po redovnom nedjeljnom voznom redu
- na tramvaskim linijama broj 4, 6, 11, 12, 14 i 17 prometovati će veći broj vlakova u odnosu na redovnu nedjelju, prema posebnome voznom redu
- vozni red 30.10.2011. godine u odnosu na redovnu nedjelju pojačan je sa 26 tramvaja, te će prometovati 134 tramvaja

3. U ponedjeljak 31. 10. 2011. godine tramvajski promet će se odvijati na sliejdeći način:
- na tramvajskim linijama broj 2, 5, 7, 8, 9, 13 i 15 tramvajski promet će se odvijati po redovnom subotnjem voznom redu
- na tramvajskim linijama 6, 11, 12 prometovati će veći broj vlakova u odnosu na subotnji vozni red, prema posebnom voznom redu
- vozni red 31.10.2011. godine u odnosu na redovnu subotu pojačan je sa 9 tramvaja te će prometovati 136 tramvaja

4. U utorak 01. 11. 2011. godine (Blagdan Svih Svetih) tramvajski promet će se odvijat po sljedećem voznom redu:
- tramvajski promet na linijama 2, 5, 8, 9, 13 i 15 odvijat će se po redovnom nedjeljnom voznom redu,
- a na tramvajskim linijama broj 4, 6, 7, 11, 12, 14 i 17 prometovati će veći broj vlakova u odnosu na redovnu nedjelju, prema posebnom voznom redu.
- Vozni red 01.11.2011. godine u odnosu na redovnu nedjelju pojačan je sa 32 tramvaja te će prometovati 140 tramvaja.

B2) POSEBNA ORGANIZACIJA AUTOBUSNOG PRIJEVOZA ZET-A

• Posebna organizacija autobusnog prijevoza ZET-a, na dane 31. 10. i 01. 11. 2011., za groblje Mirogoj

Na dane 31. 10. i 01. 11. 2011. godine od 8.00 do 20.00 sati uspostavljaju se izvanredne autobusne linije a) KAPTOL – MIROGOJ i b) KAPTOL – KREMATORIJ po slijedećim trasama:

a) KAPTOL - DEGENOVA – ULICA MEDVEŠČAK - GUPČEVA ZVIJEZDA - MIROGOJSKA - MIROGOJ, a u povratku MIROGOJ - MIROGOJSKA - GUPČEVA ZVIJEZDA - VRANČIĆEVA - NOVA VES - KAPTOL,

b) KAPTOL - DEGENOVA – ULICA MEDVEŠĆAK - GUPČEVA ZVIJEZDA - MIROGOJSKA - REMETSKA CESTA - KREMETORIJ, a u povratku KREMATORIJ - REMETSKA CESTA - MIROGOJSKA - GUPČEVA ZVIJEZDA - VRANČIĆEVA - NOVA VES - KAPTOL,

c) ulazak putnika u autobuse za Mirogoj i Krematorij, će se obavljati na Kaptolu na ulaznim stajalištima redovnih autobusnih linija, dok će na Mirogoju biti ispred mrtvačnice, a na Krematoriju 20 metara južnije od pješačkog prijelaza koji se nalazi kod ulaznog stajališta redovne autobusne linije Kaptol – Mirogoj – Krematorij,

d) izlazak putnika na Mirogoju će se obavljati u Mirogojskoj cesti neposredno prije raskrižja s Alejom Hermana Bollea, a kod Krematorija biti će na izlaznom stajalištu redovne linije, a izlaz putnika na Kaptolu biti će na izlaznom stajalištu redovnih linija,

e) ulazak i izlazak putnika, za smjer u pravcu Krematorija, će se obavljati i u Remetskoj cesti nasuprot kućnog broja 1,

f) na dane 31. 10. i 01. 11. 2011. godine od 8.00 do 20.00 sati ukidaju se redovne autobusne linije broj 106 Kaptol – Mirogoj – Krematorij, 201 Kaptol – Kvaternikov trg i 238 Kaptol - Kozjak,

g) redovna autobusna linija broj 105 Kaptol - Britanski trg, zbog ovakve organizacije prometa mijenja trasu, u dane 31. 10. od 8.00 sati do 01. 11. 2011. u 20.00 sati i prometovati će za smjer iz grada: Kaptol – Degenova – ulica Medveščak - Gupčeva zvijezda – Vrančićeva, te dalje svojom redovnom trasom, a za smjer u grad ide svojom redovnom trasom do Mlinarske i dalje Mlinarskom - Vrančićevom - Novom Vesi - Kaptolom,

h) ulazak i izlazak putnika, u smjeru Britanskog trga, će se obavljati i u Vrančićevoj ulici (u zoni raskrižja s Medvedgradskom ulicom),

i) redovne autobusne linije broj 226 Kaptol - Remete - Svetice i 203 Svetice –Vinec - Krematorij se skraćuju, u dane 31. 10. i 01. 11. 2011. od 8.00 do 20.00 sati, i prometuju od Svetica do Remeta,

j) na dane 31. 10. i 01. 11. 2011. godine od 8.00 do 20.00 sati uspostavlja se izvanredna autobusna linija 297 KVATERNIKOV TRG – SREBRNJAK. Trasa navedene linije je slijedeća: Kvaternikov trg (Terminal) - Heinzelova ulica – Kvaternikov trg – Domjanićeva – Ulica Srebrnjak – Bijenička cesta (okretište autobusa), te istom trasom u povratku. Autobusi će se usput zaustavljati samo na stajalištu Srebrnjak/Petrova ulica. Ulaz putnika u autobuse za Srebrnjak obavljati će se na terminalu u Heinzlovoj ulici na izmještenom peronu linije 201 Kaptol – Kvaternikov trg, a izlazno stajalište biti će uspostavljeno na zapadnom dijelu Heinzlove ulice kod trgovine „POKLON GALERIJA LAKY“.


- 2. U razdoblju od 31. 10. do 01. 11. 2011. godine od 8.00 do 20.00 sati ukida se postojeće taksi stajalište na zapadnoj strani Bakačeve ulice, a uspostavlja privremeno na istočnoj strani Bakačeve ulice, te na sjevernom dijelu Cesarčeve do javnog WC-a. Uspostavlja se privremeno taksi stajalište kod Krematorija na sjevernom djelu parkirališta (zadnja kazeta). Ukida se postojeće taksi stajalište na staroj Oporovečkoj i formira se privremeno na novoj Oporovečkoj u zoni sa Grižanskom ulicom. Uspostavlja se privremeno taksi stajalište u Bijeničkoj ulici nasuprot kbr. 92 A.

• Posebna organizacija autobusnog prijevoza ZET-a na dane 31. 10. i 01. 11. 2011., za groblje Miroševec

1. Na dane 31. 10. i 01. 11. 2011. godine od 8.00 do 19.00 sati uspostavlja se izvanredna autobusna linija DUBRAVA - MIROŠEVEC slijedećom trasom: AVENIJA GOJKA ŠUŠKA - OPOROVEČKA (nova) - OPOROVEČKA (stara) - OPOROVEČKA (nova) - AVENIJA GOJKA ŠUŠKA - TERMINAL DUBRAVA – AVENIJA GOJKA ŠUŠKA.

a) ulazak putnika u autobuse u Dubravi obavljat će se u Aveniji G. Šuška (istočna strana kolnika – sjeverno od izlaza iz terminala Dubrava), a na Miroševcu biti će na sjevernom kolniku stare Oporovečke ulice, na dijelu od Mramornog prilaza do Aleje Tišine,

b) izlazak putnika u Dubravi obavljat će se na terminalu Dubrava (zapadna strana), a na Miroševcu sjeverno od raskrižja Grižanske ulice s novom Oporovečkom,

c) na dane 31. 10. i 01. 11. 2011. godine od 8.00 do 19.00 sati ukidaju se redovne autobusne linije broj 206 Dubrava - Miroševec i 210 Dubrava - Studentski grad - Klin.

d) na dane 31. 10. i 01. 11. 2011. godine linija 223 Dubrava-Trnovčica-Dubec mijenja trasu u smjeru terminala Dubrava i vozi: terminal Dubec – Dubečka – A. Nuića – Stadlerova – Trnovčica – Klin – Koledinečka – Dankovečka – ulica Dubrava – terminal Dubrava.

2. Na dane 31. 10. i 01. 11. 2011. godine premješta se postojeće taksi stajalište na Miroševcu južno od sadašnje lokacije (uz staru Oporovečku) na novu Oporovečku, kod autobusnog ugibališta (sjeverozapadna strana raskrižja Oporovečke s Grižanskom).


• Posebna organizacija autobusnog prijevoza ZET-a, na dane 31. 10. i 01. 11. 2011. za groblje Markovo polje

1. Na dane 31. 10. i 01. 11. 2011. godine od 7.30 do 18.30 sati uspostavlja se izvanredna autobusna linija DUBEC - MARKOVO POLJE slijedećom trasom: TERMINAL DUBEC - ZAGREBAČKA – VARAŽDINSKA - VUGROVEČKA – ALEJA MIRA - MARKOVO POLJE (parkiralište za osobne automobile između Groblja i Aleje mira), uz usputno zaustavljanje na stajalištu u Sesvetama (Zagrebačka – Bistrička) i Popovcu (Vugrovečka – Varaždinska), u oba smjera,

a) ulazak putnika u autobuse na terminalu Dubec obavljat će se na ulaznom stajalištu autobusne linije 274, a izlaz na terminalu Dubec obavljat će se na izlaznom stajalištu redovnih linija. Na Markovom Polju ulaz putnika vršit će se kod groblja na sjeverozapadnoj strani parkirališta, između groblja i Aleje mira, a izlaz putnika vršit će se na sjevernoj strani parkirališta, između groblja Markovo Polje i Aleje mira,

b) ulazno stajalište redovne linije 274 privremeno se premješta na ulazno stajalište linija 271 i 272, a ulazno stajalište linije 270 se privremeno premješta na ulazno stajalište linije 273.

2. Na dane 29.10., 30. 10. i 02. 11. 2011. g. po potrebi se uspostavlja skraćena autobusna linija 263 od Dupca do raskrižja ulica Zlatarska – Aleja mira, sa okretištem uz izgrađeni nogostup ispred cvjećarne, gdje će se obavljati i ulaz i izlaz putnika.

3. Na dane 31. 10. i 01. 11. 2011. godine od 8.00 do 20.00 sati, uspostavlja se privremeno taksi stajalište na lokaciji kod “Doma” u Vugrovečkoj i na istočnoj strani parkirališta groblja Markovo polje.


C) PROMJENE I PRILAGODBE U ORGANIZACIJI REDOVNOG AUTOBUSNOG PRIJEVOZA NA DANE
31. 10. I 01. 11. 2011.

U ponedjeljak 31. 10. 2011. godine u primjeni će biti vozni red za radni dan osim na linijama:
110 Savski most – Botinec, 117 Ljubljanica – Stenjevec, 118 Trg Mažuranića – Voltino, 121 Črnomerec – Karažnik, 122 Črnomerec – Susedgrad, 123 Črnomerec – Podsusedsko dolje, 126 Črnomerec – Gornja Kustošija – Krvarić, 127 Črnomerec – Mikulići, 128 Črnomerec – Lukšići, 130 Črnomerec – Borčec, 131 Črnomerec – Bizek, 134 Črnomerec – Prečko, 136 Črnomerec – Špansko, 213 Dubrava – Jalševec, 216 Kvaternikov trg – Resnik – Ivanja Reka, 219 Glavni kolodvor – Sloboština, 220 Glavni kolodvor – Dugave, 221 Glavni kolodvor – Travno, 225 Sesvete – Kozari Bok, 227 Svetice – Gornji Bukovac – Čret, 228 Svetice – Rebro – Svetice, 231 Borongaj – Novi Retkovec, 232 Dubrava – Jazbina, 234 Glavni kolodvor – Kajzerica – Lanište, 268 Zagreb (Glavni kolodvor) – Velika Gorica, 269 Borongaj – Sesvetski Kraljevec i 276 Kvaternikov trg – Ivanja Reka – Dumovec, gdje će se primjenjivati subotnji vozni red.

Redovne autobusne linije 230 Dubrava – Granešinski Novaki i 125 Črnomerec – Gornje Vrapče, 31. 10. 2011. prometovat će po subotnjem voznom redu i biti će pojačane s jednim dodatnim autobusom.

P O S E B N E N A P O M E N E


Na svim izvanrednim autobusnim linijama prema Gradskim grobljima važiti će redovite karte ZET-a (pojedinačne i pokazi).

Na dane 31. 10. i 01. 11. organizira se poseban linijski taksi prijevoz na relacijama:
1.) Cesarčeva – Mirogoj/Krematorij i obratno
2.) Dubrava (terminal ZET-a) – Miroševec i obratno

Pozivaju se građani da koriste posebne linije javnog gradskog prijevoza ZET-a koje će prigodom dana Svih Svetih biti primjereno dimenzionirane i kvalitetno organizirane.

Ovdje možete preuzeti karte prikaza BLAZEG režima prometa, koji će na snazi biti od 29.10.2011. od 7:30 sati do 30.10.2011. do 20:00sati, te STROZEG režima prometa koji će biti na snazi 31.10 i 01.11 2011. od 7:30 do 21:00 sati (Mirogoj) i od 7:30 do 19:00 sati (Miroševac).