HR EN

Gradonačelnik odgovara

Facebook Twitter YouTube Blogger

dr.sc. Josip Kregar

e-mail adresa: josip.kregar@pravo.hr

Osobni podaci:
Rođen: 1.1.1953., Ogulin

Obrazovanje: VSS
- redoviti profesor u trajnom zvanju

Zanimanje: profesor sveučilišta

Strani jezici: engleski, njemački, francuski i slovenski

Pripadnost političkoj stranci: nezavisni

Kretanje u karijeri:
- redoviti profesor od 2001.
- redoviti profesor u trajnom zvanju od 2006.
- specijalizacija pri Centre for Sociology of Organization i Pantheon-Sorbonne
- gostujući nastavnik na Sveučilištu u Grazu te Sveučilištu Yale u SAD
- predaje na više poslijediplomskih studija (Pravni, Ekonomski, Kineziološki fakultet)
- pročelnik studija Sociologije na Hrvatskim studijima 1998./99.
- voditelj katedre Sociologija i inudstrijska sociologija na Fakultetu strojarstva i brodogradnje
- sudirektor studija "Economy and Democracy" od 1996. do 2007.
- suradnik projekta "European Space of Justice"
- dekan Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2005.-2007., 2007. - )
- autor i koautor preko stotinu objavljenih znanstvenih radova, te nekoliko stotina stručnih radova
- autor i voditelj većeg broja projekata

Članstvo u radnim tijelima GSGZ:
- predsjednik Odbora za kontrolu

Članstvo i dužnosti u tijelima, organizacijama i sl.:
- član MGC (Multidisciplinarna grupa za suzbijanje korupcije) Vijeća Europe (1995)
- osnivač i predsjednik Transparency International Hrvatska (1998. - 2003.)
- član HPC i voditelj projekta o financiranju
- voditelj projekta MZOŠ-a o raširenosti korupcije 2006.

Posao:
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Trg Maršala Tita 3
10000 Zagreb
telefon: 4597-500
faks: 4597-521