Stanovi Sopnica Jelkovec

Javna pješačka površina u naselju Sopnica Jelkovec uređena je u ukupnoj površini od cca 110.000,00 m². Uređenje naselja podijeljeno je u 4 zone.


ZONA A- Površina bloka A je omeđena visokim zgradama. Podijeljena na manje podzone u kojima su osmišljeni sadržaji okupljanje, igre i boravka te veća površina travnjaka s prostorom za dječje igralište. Trg u toj cjelini je popločena površina oplemenjena drvećem i grmljem te urbanom opremom.


ZONA B –Uređenje površina podijeljeno je na travnati i popločeni dio. Svi sadržaji smješteni su u sklopu popločanih trgova. Na sjevernoj strani proteže se šetnica sa drvoredom. Između zgrada su dva manja dječja igrališta. U drugom dijelu zone B također su smještena dva dječja igrališta na popločenim površinama, te travnate površine između zgrada i šetnica.


ZONA C- Središnji dio naselja u kojem su zastupljeni javni, sportski i kulturni sadržaji. Glavna pješačka zona obuhvaća zonu Rimskog puta i naglašenu sadnjom visokog zaštitnog zelenila. Preostali dio cjeline krajobrazno je oblikovan kao park sa stazama, dječjim igralištem i odmorištima.


ZONA D- Površina je podijeljena u dvije podzone. Prvi je javni zeleni prostor parkovnog karaktera, druga zona oblikovana je po principu manjih trgova. U parkovnom dijelu smješteni su sportski tereni, polivalentno sportsko igralište, boćalište te veliko dječje igralište. U toj zoni izgrađen je i odvojeni prostor za pse te biciklističke staze i šetnice s odmorištima.
Šetališta se protežu unutar cijelog naselja i međusobno su povezana.

Ukupna investicija izgradnje trgova, šetnice i zelenih površina iznosi: cca 105.500.000,00 kn bez PDV-a.

Galerija slika