Javni poziv šumoposjednicima u Parku prirode Medvednica

JAVNI POZIV
 šumoposjednicima u Parku prirode Medvednica
 
Grad Zagreb je u pripremi projekta izgradnje šumske makadamske prometnice „Lipje- Blažur“ u Parku prirode Medvednica, radi prijave na operaciju 4.3.3. "Ulaganje u šumsku infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja. U prilogu je moguće vidjeti idejno rješenje za izgradnju ove prometnice. ( link na idejno rješenje)
Opći cilj projekta je unaprijediti održiv razvoj Parka prirode Medvednica, a specifični unaprijediti održivo i ekonomično gospodarenje šumama u Parku prirode Medvednica uz angažiranje i uključivanje privatnih šumoposjednika u provedbu projekta. Izgradnjom prometnice poboljšala bi se učinkovitost gospodarenja šumama, ali i smanjila vršna opterećenost Sljemenske ceste. Rezultat projekta bila bi izrađena šumska makadamska prometnica u duljini od 2,5 km, koja bi bila u funkciji gospodarenja ukupno 355 ha šuma, od čega je 345 ha državne, a 10 ha šume privatnih šumoposjednika.

Grad Zagreb u postupku prijave mora priložiti i suglasnost za provedbu ulaganja svih pravnih i fizičkih osoba koje imaju u vlasništvu i/ili posjedu ili gospodare zemljištima obuhvaćenim ulaganjem.

Analizom trase buduće prometnice utvrđeno je da ona zahvaća posjed 35 šumoposjednika, od čega su Hrvatske šume d.d. posjednik državnih šuma, a 34 šumoposjednika su posjednici privatnih šuma. U prilogu je moguće vidjeti pregled katastarskih čestica koje bi ušle u obuhvat zahvata s upisanim šumoposjednicima prema stanju u web stranici www.katastar.hr na dan 1.12.2017.

Slijedom navedenog pozivaju se šumoposjednici katastarskih čestica obuhvaćenih ulaganjem:
 
R.br. Posjednik Adresa stanovanja Kt.općina Br. kt.čestice  Površina koju posjeduje
ha
 Ukupna površina čestice
ha
Broj posjedovnog lista
1 BERTOVIĆ ŠTEFICA KECERINI GORNJI 1, ZAGREB Šestine 5697 0,0144 1,1063 1155
2 BOLTEK IVKA POTOČANI 20, ZAGREB Šestine 5735 0,1736 0,2604 226
3 CESAR PAVAO CESAROV GAJ 4A, ZAGREB Šestine 5764 0,4895 0,4895 382
4 CRNIĆ ANA POTOČANI 24, ZAGREB Šestine 5761 0,1377 0,6197 356
5 HAČIĆ DRAGICA LASKOČICA 59, ZAGREB Šestine 5761 0,3443 0,6197 356
6 HERCEG IVKA MLINOVI 142, ZAGREB Šestine 5731 0,1609 1,2876 1449
7 KECERIN ANKA KECERINI DONJI 1, ZAGREB Šestine 5697 0,0144 1,1063 1155
8 KECERIN MARKO POTOČANI 1, ZAGREB Šestine 5732 0,6532 0,6532 1158
  KECERIN MARKO POTOČANI 1, ZAGREB Šestine 5697 0,1108 1,1063 1155
9 KECERIN MARIJA PODREBERNICA 8, ZAGREB Šestine 5697 0,1665 1,1063 1155
10 KECERIN SNJEŽANA KECERINI GORNJI 7, ZAGREB Šestine 5697 0,0552 1,1063 1155
11 KECERIN STJEPAN KECERINI GORNJI 5, ZAGREB Šestine 5697 0,2212 1,1063 1155
12 KELKOVIĆ KREŠIMIR MLINARSKA CESTA 54, ZAGREB Šestine 5697 0,0928 1,1063 1155
13 KUKOR DRAGUTIN ULICA MARIJANA HABERLEA 10, ZAGREB Šestine 5731 0,1609 1,2876 1449
14 KUKOR MARTIN ŠESTINSKI KRALJEVEC 1, ZAGREB Šestine 5731 0,1609 1,2876 1449
15 LASIĆ BARICA PIROVEC GORNJI 16,ZAGREB Šestine 5763 0,4893 0,9786 376
16 LUŽAIĆ KRUNOSLAVA CESAROV GAJ 4, ZAGREB Šestine 5763 0,4893 0,9786 376
17 OPUHAČ JOSIP ŠESTINSKI KRALJEVEC 15, ZAGREB Šestine 5753 0,5517 1,1035 1930
18 OPUHAĆ MATO KRALJEVEC 36A, ZAGREB  Šestine 5756 0,6769 0,6769 1953
  OPUHAĆ MATO KRALJEVEC 36A, ZAGREB Šestine 5754 0,4262 0,4262 1953
19 OPUHAĆ SLAVKO ŠESTINSKI KRALJEVEC 44, ZAGREB Šestine 5753 0,5517 1,1035 1930
20 PAVLIĆ BARA POTOČANI 9, ZAGREB Šestine 5733 0,6535 0,6535 2005
21 PAVLIĆ STJEPAN POTOČANI 22, ZAGREB Šestine 5690 0,0187 0,0187 286
22 POSAVEC ROMANO PIROVEC GORNJI 18, ZAGREB Šestine 5734 0,13 0,2600 1525
23 RADOVANIĆ SLAVICA ŠESTINSKI KRALJEVEC 11, ZAGREB Šestine 5731 0,1609 1,2876 1449
24 RODBINIĆ JOSIP POTOČANI 31, ZAGREB Šestine 5697 0,1665 1,1063 1155
25 RODBINIĆ SLAVA POTOČANI 31, ZAGREB Šestine 5761 0,1377 0,6197 356
26 SABLJIĆ SUZANA DEDIĆI 83, ZAGREB Šestine 5734 0,13 0,2600 1525
27 SABOLEK DRAGICA ŠUŠNJEVEC 5, ZAGREB Šestine 5731 0,3219 1,2876 1449
28 SERDARUŠIĆ DRAGICA KECERINI GORNJI 7, ZAGREB Šestine 5697 0,0552 1,1063 1155
29 STANIĆ BARBARA ŠUŠNJEVEC 15, ZAGREB Šestine 5731 0,3219 1,2876 1449
30 ŠTROSAR BORIS MLINOVI 143, ZAGREB Šestine 5755 0,6870 0,6870 2573
31 ŠTROSAR MIRKO MLINOVI 150, ZAGREB Šestine 5760 0,6870 0,6870 2577
32 VARGA ANKICA UL. I. M. RONJGOVA 18, ZAGREB Šestine 5735 0,0868 0,2604 226
33 VINOŽGANIĆ SLAVKO ŠESTINSKI KRALJEVEC 21, ZAGREB Šestine 5697 0,1805 1,1063 1155
34 VRDELJA VJEKOSLAVA KECERINI DONJI 5, ZAGREB Šestine 5697 0,0288 1,1063 1155
 
da se u roku od 8 dana od dana objave ovog poziva, a najkasnije do 18.12.2017. pismeno očituju o suglasnosti na opisani zahvat na priloženom obrascu ( link obrazac suglasnosti). Obrazac suglasnosti može se potpisati u Gradskom uredu za poljoprivredu i šumarstvo, Zagreb, Avenija Dubrovnik 12/IV soba 319 ili 315. svakog radnog dana od 9,00 do 15,00 sati, a utorkom i četvrtkom do 18 sati u prostoriji dežurnog službenika Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo.

Suglasnost će se moći potpisati i u prostorijama Mjesnog odbora Šestine, adresa Šestinski trg 10 dana 12.12.2017. kada će biti održana javna prezentacija projekta s početkom u 17.30 sati.

Obrazac suglasnosti je moguće isprintati i kod kuće, potpisati i potom dostaviti i na sljedeće načine:
1. poštom na Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo, Zagreb, Avenija Dubrovnik 12 s naznakom: „SUGLASNOST NA IZGRADNJU ŠUMSKE PROMETNICE LIPJE-BLAŽUR“
2. elektronskom poštom- potpisani i potom skenirani dokument moguće je dostaviti na adresu ankica.busic@zagreb.hr
 
Službene osobe Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo telefonski će kontaktirati svakog šumoposjednika za kojeg će biti moguće utvrditi kontakt podatke.
Ukoliko se šumoposjednici u ostavljenom roku ni na koji način ne očituju na Javni poziv smatrat će se da su suglasni s prijavom na Natječaj za operaciju 4.3.3.

Za sve dodatno potrebne informacije molimo da se javite na telefone 6585-602/Bušić ili 6585-683/Ranogajec.
 

Idejno rješenje

Suglasnost


Natječaji / Pozivi / Rezultati / Javne rasprave